AKP’nin gece yarısı önergesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye 200 milyar lira daha borçlanma yetkisi verilmesi TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. CHP'li Bülent Kuşoğlu karara tepki göstererek, “Şu anda da 200 milyar liralık ek bir borçlanma limiti isteniyor yani 493 milyar liraya çıkarılması isteniyor ancak bugün açıklanan bütçeye göre ocak - kasım dönemi için 20 milyar sadece açık var yani bunun artmasına da gerek yok” dedi.

AKP’den gece yarısı önergesi: Nebati'ye 200 milyar lira daha borçlanma yetkisi
Fotoğraf: ANKA

AKP’nin gece saat 2.22’de verdiği ve iktidar oylarıyla Meclis'te kabul edilen önerge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 200 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi verildi. Ekonomik içerikli torba kanun teklifi 14 saat 18 dakikalık görüşmenin ardından komisyonda kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. 14 maddelik teklifte yer alan zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açan birinci madde geri çekilirken, limanların 49 yıla kadar özelleştirilmesinin önünü açan ve Anayasa Mahkemesi’nin de daha önce benzer düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ikinci madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Teklifin üçüncü maddesiyle BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN PARASAL KESİNTİ KALDIRILIYOR

Teklifle İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, petrol sektöründeki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerinde gece çalışması yapılabilmesi sağlanıyor. Teklifte kamu üniversitelerine ilişkin yapılan değişiklikle, kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz konusu sağlık hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ait incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramayacak.

YABANCILARA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Yabancılara yönelik de düzenlemenin yapıldığı teklifle, 31 Aralık 2012'den önce, Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

ENERJİ PİYASASI KANUNU’NA TOPLAYICI VE TOPLAYICILIK TANIMI EKLENDİ

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yer verilen hedeflerle uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "toplayıcı" ve "toplayıcılık" tanımı yapıldı. Toplayıcı tanımında “Bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişiyi" denildi. Toplayıcılık ise "Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini" diye tanımlandı.

Teklife göre toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından anlaşma yoluyla yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek. Toplayıcı, anlaşmalı olduğu kullanıcıların tüketim veya üretim programlarını yönetecek, söz konusu kullanıcılar adına elektrik enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütecek ve yan hizmetlere ilişkin tedarik süreçlerine katılabilecek. Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına veya tedarik lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek.

OHAL KOMİSYONU YERİNE YENİ GÖREVLER

Teklifle, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılarak; bakanlıklar ve ilgili kurumlar komisyon yerine görevli olacak.

TEPKİ ÇEKEN YÜZDE 2 SINIRI

Teklifle, kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılacak. Teklifte sendikaların tepkisini çeken hüküm ise yüzde 2 sınırı. Teklife göre kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Toplu sözleşme ikramiyesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek.

AĞBABA: DEVLET MEMURLARIN SENDİKASINA KARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

Yüzde 2 sınırı hem sendikalar hem de muhalefet tarafından komisyonda eleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba düzenlemeye ilişkin, “devlet büyük sendikalar aracılığıyla ya da yandaş sendikalar aracılığıyla ‘yandaş sendikalar’ demeyeyim ama sendikalara ayar vermeye çalışıyor yani parayla, memurların hangi sendikaya üye olacağının kararını vermeye çalışıyor. Bu, eşitlik ilkesine aykırı, bu anayasaya aykırı, bu vicdanlara aykırı. Bir de belki, bilmeyenler olur, değerli arkadaşlar, şimdi konfederasyon var, bir de özellikle bu baraj meselesinde konu edilen bazı sendikalar bağımsız sendikalar. İsteseler de herkesi üye yapsalar da yüzde 1’i geçme şansları yok yani böyle bir durum var” dedi.

Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası’ndan Tülin Yılmaz Özgen ise Danıştay’ın verdiği kararı hatırlatarak, “Sendikaların kapısına kilit vurma hedefi taşıyan yüzde 1 için onlarca sendika dava açmış ve Danıştay kararı iptal etmiştir. Şimdi de kanun yoluyla sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğünün önünü tıkayacak yüzde 2 barajıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Bileşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık da “Burada 400 bin kamu çalışanın alacağı 400 liraya el koyuyorsunuz” diye iktidarı eleştirdi.

GECE YARISI NEBATİ’YE 200 MİLYAR LİRA YETKİSİ

Komisyon görüşmelerini gece yarısı sürdürürken AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun imzası ile torba teklife bir madde daha eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ilave olarak 200 milyar lira daha borçlanma yetkisi verildi. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimin in Düzenlenmesi Hakkında Kanuna geçici madde eklendi. Geçici 35’inci madde ile Bakan Nebati tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 200 milyar lira eklendi.

GECE 2.22’DE ÖNERGE VERİLDİ

CHP’li Ağbaba daha bütçe görüşmelerinin Genel Kurul’da devam ettiğini hatırlatarak, “Allah aşkına daha bütçe bitmemiş ya, vallahi olacak iş değil” diyerek, önergenin gece saat 2.22’de verildiğine dikkat çekti. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise önergeyi şöyle eleştirdi:

“Bir yıl önce bütçe 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira olarak öngörüldü. Kontrol edemediğiniz enflasyon, öngöremediğiniz kur koruma, itibardan tasarruf olmaz diyerek yapılan israf ekonomisinin sonucunda daha 6 ay geçmeden 880 milyar 474 milyon lira ek ödenek talep ettiniz. 2022 Bütçe kanunuyla borçlanma limiti 278 milyar liraydı.. Bakanın yüzde 5 artırma yetkisi var. Yani borçlanma limiti 292 milyara artırıldı. Şimdi bu da yetmedi, 200 milyar lira daha istiyoruz diyorsunuz. Bugün kasım bütçesi açıklandı. Ocak-kasım dönemindeki bütçe açığı sadece 20 milyar. Aralıkta 100 milyar açık verilse bile toplamı en fazla 120 milyar açık yapar. Bütçe açığının finansmanı için 492 milyar lira net borçlanmaya gitmenizin amacı nedir? Seçimden önce yapılacak süper harcamalar için kaynak mı yaratıyorsunuz? Peki bu kaynağın yükü kimin sırtına kalacak?”

KUŞOĞLU: 493 MİLYAR BORÇLANMA İSTENİYOR, BÜTÇEYE GÖRE AÇIK 20 MİLYAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da “Şu anda da 200 milyar liralık ek bir borçlanma limiti isteniyor yani 493 milyar liraya çıkarılması isteniyor ancak bugün açıklanan bütçeye göre ocak - kasım dönemi için 20 milyar sadece açık var yani bunun artmasına da gerek yok” dedi.

ELEKTRİK BORCU SİLİNECEK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin Türk lirasını aşmayanlardan vazgeçilecek. Ayrıca ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklar da alınmayacak. Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı getirilecek.

Teklif AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile gece saat 4.18’de kabul edildi. Saat 14.00'da başlayan komisyon, 14 saat 18 dakikalık görüşmenin ardından 200 milyar lira borçlanma yetkisini de onaylayarak bitmiş oldu.

(ANKA)