AKP, yeni kanun teklifiyle kamu arazilerini sermayedarlara devretmeye hazırlanıyor. TBMM’ye sunulan teklifle bu arazilere inşa edilecek alanlar ÇED sürecinin dışında bırakılarak yeni yapılaşmaya açılabilecek.

AKP’den yandaşa peşkeş teklifi
Sakarya Karasu’daki hazine arazisi BMC’ye hibe edilmişti.

BirGün/ANKARA

İktidar partisi, özel endüstri bölgesi adı altında Hazine arazisi yağması için harekete geçti. AKP milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle endüstri bölgesi ilan edilecek yerlerde yatırım yapmak için zorunlu tutulan “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci” artık yürütülmeyecek. Yatırımların daha “cazip” hale gelmesi için Hazine arazileri başta olmak üzere, değerlendirme süreçlerine tabii tutulmadan endüstri bölgelerine dahil edilecek alanlar “yatırımcılara” devredilebilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na sevk edilen düzenlemeye göre, endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki araziler kamulaştırılacak. Hazine adına tescil edilecek bölgenin yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma bedeli ve etüt, harita, plan, proje dahil altyapı ile ilgili tüm giderler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanabilecek. Endüstri bölgelerine ait alanların, “Bakanlık tarafından ihtiyaç ve günün koşullarına göre sürekli güncel tutulması” gerekçeleriyle Endüstri Bölgeleri Kanunu’ndaki “ÇED Süreci” başlıklı düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Bu bölgelere dahil edilecek alanlar, ÇED sürecinde zorunlu tutulan incelemeler ve uygunluk değerlendirme komisyonu aşamasından muaf tutulacak. Gerekli haritalandırma, etüt, proje uygunluğuna ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karar verecek.

Teklifin yasalaşması durumunda ayrıca, özel endüstri bölgelerine dahil edilen alanlarda faaliyet gösteren sermayedarlar, “yatırımları teşvik” gerekçesiyle arazileri ve yapıları mülkiyetine alabilecek.

PEŞKEŞ İÇİN HAZIRLANAN ARAZİLER TEHLİKEDE

Teklifin teknolojik olarak gelişmiş bölgeler dahil değerli kamu arazilerinin elden çıkarılmasına yol açacağını bildiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Üyesi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Sürekli kamu arazilerini peşkeş çekmek ve çeşitli tartışmalı yapılar inşa etmek için ÇED aşamasını kaldırmak istiyorlar. Bu girişimin son örneği ile karşı karşıyayız” dedi.

Teklifin, kamu arazilerini adrese teslim bir şekilde elden çıkarmak için hazırlandığını bildiren Tarhan, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok değerli kamu arazileri, park alanları, yollar, alt ve üst yapısı çok sağlam bölgeler var. Buraları endüstri bölgelerine dahil edebilecekler. Tek elde toplanan yetkiler bütünü ile o bölgeleri yandaşa verebilecekler. Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye hibe edilmişti. Bursa Gemlik’te ‘yerli araba’ gerekçesiyle aynı uygulamaya gittiler. Yüksek değerli kamu arazileri, bedelsiz olarak devrediliyor. Teklifle, bu uygulamalarda daha rahat olacaklar. Çok sakıncalı bir teklifle karşı karşıyayız. Hem komisyon aşamasında hem de TBMM Genel Kurulu aşamasında itirazlarımızı dile getireceğiz. Türkiye’nin böyle bir teklife ihtiyacı yok. Türkiye’nin en büyük sorunları, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizliktir. Konuşmamız gerekenler bunlardır ama AKP toplumun öncelikleri sorunları yerine ranta dayalı kanun tekliflerini Meclis’e getirerek gündemi de bir yanıyla saptırıyor. Biz, ne olursa olsun toplum sorunlarını öncelemeye devam edeceğiz. Üç, beş sermayedara rant sağlamak için TBMM’nin çalıştırılmasına göz yummayacağız.”