Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal davasında AYM'ye çağrı yapan eğitimciler "İktidarın duymadığı sesi AYM duysun" dedi. Eğitimciler, AYM’nin dinleyeceği üç sendikanın tüm eğitimcilerin ortak taleplerini dile getirmelerini istedi.

AKP duymadı, AYM duysun

Kayhan AYHAN

Öğretmenlik Meslek Kanunu için açılan iptal davasını esastan görüşen Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip üç eğitim sendikasını dinleme kararı eğitimciler tarafından yeterli bulunmadı. Eğitimciler, tüm eğitim bileşenlerinin dinlenmesi isteyerek AYM'ye savunma verecek sendikaların 14 sendikanın ortak talebini dile getirmesini istedi.

CHP "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun (ÖMK) "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, atama usüllerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümlerin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. Davayı esastan görüşen AYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile en çok üyeye sahip üç sendikanın dinlenmesine karar verdi. Eğitim Sen, AYM’nin aldığı kararı yeterli bulmadıklarını açıkladı. Eğitim Sen’in, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Tüm eğitim sendikalarının ve eğitim bileşenlerinin dinlenmesi gerekir” ifadeleri kullanıldı.

ORTAK MÜCADELE

Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, geçen Mayıs ayında yapılan mutabakat sayılarının esas alındığında 3. sendikanın Eğitim-Sen olduğunu belirterek, "Hem idari olarak yürütülen süreçlerde hem bu tür yargısal süreçlerde temel alınan refaras mutakabat sayıları olmalıdır" dedi.

Eğitim-Sen'in 13 sendika ile birlikte bir süreç yürüttüğüne dikkat çeken Vardal, "İş bırakma ve öncesi kokart eylemlikleri, iş yerinde metinlerin okunması ve AYM önündeki nöbet 14 sendikanın ortaklaşmasıyla yürütülen bir süreçti. Burada 3. olarak katılacak sendikanın bu mutabakata uygun bir şekilde 14 sendika adına katılım göstermesi gerektiğinini altını çizmek gerekiyor. Sonuçta kendi iş kolumuzda yürüttüğümüz ve birleşik bir mücadele konusunda ilk adımlarını attığımız bir süreç var. Bu sürece uygun tutum alınmalı. Ortaklaşılarak savunma süreci yürütülmeli. Bu her şeyden önemli" diye konuştu.

HUKUKUN GÖSTERGESİ

AYM'ye de çağrıda bulunan Vardal, "Eğitim emekçilerinin sesine AYM kulak vermeli. Haftalardır yürüttüğümüz bu sürece iktidar kulak tıkarken, AYM'nin vereceği karar çok önemli. Ülkede hukukun olup olmadığının bir göstergesi olacakdır. İktidara duyuramadığımız sesi AYM'nin duymasını istiyoruz. ÖMK için AYM'den bir iptal çıkmasını umutla bekliyoruz. Bu karar ülkede hukukun olduğunun altını çizmesi açısından da değerli" ifadelerini kullandı.