İdare Mahkemesi, kentsel dönüşüm uygulanmak istenen Beykoz Tokatköy Mahallesi’ne ilişkin imar planına dair karar verdi. Mahkeme, imar planın parsel bazında yürütmesini durdurdu. Kararda, planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Mahalleli, kesilen elektrik, su ve doğalgazın geri açılmasını istiyor

AKP'li Beykoz Belediyesi'ne kötü haber: Tokatköy imar planına yürütmeyi durdurma

Uğur ŞAHİN

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, AKP’li Beykoz Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamak istediği Tokatköy Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan imar planının parsel bazında yürütmesini durdurdu. Mahkeme, söz konusu planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna vurgu yaptı, ‘telafisi güç zararlar doğabileceğine’ dikkat çekti.
Boğaziçi Kanunu ile anılan Beykoz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi’nde kalan Tokatköy Mahallesi 487 ada, 3 no’lu parsele ilişkin imar planı, kamu yararı taşımadığı ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. Dosya kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, davanın reddini isterken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu planın sağlıksız yapılaşmanın önüne geçmek için hazırlandığını iddia etti, işlemlerin hukuka uygun olduğunu öne sürdü.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin aldığı ara karar üzerine bölgede 11 Mayıs tarihinde bilirkişilerce keşif ve inceleme yapıldı. Bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporda, planların şehircilik ilke ve esasları ile kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı. Raporda, şu tespitler yer aldı:

• Dava konusu planlama alanında yaşayacak nüfus bin 715 kişi iken bu nüfus, plan değişikliğiyle 2 bin 950’ye çıkarılmıştır. Görüldüğü üzere planlama alanında yapı ve nüfus yoğunluğunu artıran bir plan değişikliğidir. Davaya konu plan değişikliği ile getirilen nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak donatı alanlarının oluşturulmadığı görülmüştür.
• Kentsel yaşam kalitesi sadece konut stokunun oluşturulması suretiyle artırılmaz. Bunlara ek olarak planlama alanında sosyal ve teknik altyapı alanlarının da artırılması ile mümkün olabilir. Dava konusu değişiklikte dini tesis alanı, park, yeşil alan ve orman alanlarının fonksiyonları büyütülmüş eğitim tesis alanı ve yol alanı küçültülmüş, sağlık tesis alanına ilişkin ise herhangi bir öngörüde bulunulmamıştır.
• Planlama alanında nüfus yoğunluğunun artırılması planlama alanındaki nüfus/donatı dengesini olumsuz yönde etkileyeceği ve donatı standardını düşürücü bir nitelik taşımaktadır. Bu durumun Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun amacı ile çelişen bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Bu nedenlerden ötürü plan değişikliğinin şehircilik ilke ve esaslarına planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

TELAFİSİ GÜÇ ZARAR DOĞAR

Bilirkişi raporunun sonrasında İstanbul 13. İdare Mahkemesi, hazırlanan imar planının şehircilik ilke ve esasları ile planlama tekniklerine uygun olmadığına vurgu yaparak, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. 6 Temmuz’da oy birliğiyle alınan kararda, şu ifadeler yer aldı: “Dava konusu işlemlerin açıkça hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, idarenin tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum meydana getirecek ve davacı yönünden telafisi güç zararlara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zararın işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacağı ve davacı açısından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması haline telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

BELEDİYE DİRETİYOR

AKP’li İstanbul Beykoz Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesinin kıskacında olan Tokatköy Mahallesi sakinlerinin elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran’dan beri kesik. Kentsel dönüşüm mağdurlarının sözcüsü Ahmet Kanbur, BirGün’e yaptığı açıklamada, kararın ardından elektrik, su ve doğalgazlarının geri bağlanmasının gerektiğini söyledi. Kanbur, “Bunların yapılması için girişimde bulunduk ama oyalama taktiğiyle suyu, elektriği ve doğalgazı açmamak için diretiyorlar. Bunu bayram arifesinde yapıyorlar bir de… Oysa halk karar üzerine çok sevindi” dedi.