dogrulukpayi.com verilerine göre, AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde net bir hedef olarak belirten 164 vaatten sadece 58’i gerçekleşti. Verilere göre hükümetin somut vaatlerini zamanında gerçekleştirme oranı yaklaşık yüzde 35 oldu.

Kaynak: ANKA
AKP'nin seçim vaatlerini zamanında gerçekleştirme oran yüzde 35'te kaldı
Fotoğraf: Depophotos

dogrulukpayi.com, "hükümetre" çalışmasında; AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde net bir hedef belirten ve ölçülebilir olan 164 vaadini izledi. Sonuçlara göre, 2018-2023 arasında görevde olan iktidarın verdiği 164 vaatten 58’i gerçekleşti. Vaatlerden 100'ü gerçekleşmedi, bir vaadin sonucu resmi kaynaklardan ulaşılamaması sebebiyle belirsiz kaldı ve 5 vaat ‘kısmen’ gerçekleşti. Sonuçlar, hükümetin somut vaatlerini zamanında gerçekleştirme oranının yaklaşık yüzde 35 olduğunu gösterdi.  

Türkiye’nin ilk fact-checking (doğruluk kontrolü) organizasyonu Doğruluk Payı, AKP’nin 2018 Seçim Beyannamesi’nde yayınlanan, net hedefler belirten ve ölçülebilir olan 164 vaadi inceledi.

AKP’nin 2018 Seçim Beyannamesi’nde ekonomi, ulaştırma ve altyapı, istihdam, ticaret ve turizm ve sağlığa dair dikkat çekici bazı vaatlerin gerçekleşme durumları şöyle;

EKONOMİ VAATLERİ

• Uygulayacağımız kararlı politikalar ile enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz.” (Gerçekleşmedi)

• Dünyanın İlk 10 Ekonomisi Arasına Gireceğiz” (Gerçekleşmedi)

• Kişi Başına Düşen Milli Gelir 25 Bin Dolar Olacak” (Gerçekleşmedi)

• Yurtiçi tasarruflarımızın milli gelire oranını 2023 yılında yüzde 30’a yükseltmeyi hedefliyoruz” (Gerçekleşti)

• 2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”  (Gerçekleşmedi)

• Kayıt dışı istihdamı yüzde 33,6’dan yüzde 28’e düşüreceğiz.” (Gerçekleşti)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI VAATLERİ

• 2.657 km olan otoyol ağını 5.034 km’ye ulaştıracağız. (Gerçekleşmedi)

• 26.017 km olan Bölünmüş yol uzunluğumuzu 36.500 km’ye çıkaracağız. (Gerçekleşmedi)

• 556 km uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi de 673 km’ye ulaştıracağız. (Gerçekleşti)

• Demiryolu ağımızı 25 bin km’ye çıkaracağız. (Gerçekleşmedi)

• Türkiye’nin hızına hız katan yüksek hızlı demiryolu (YHT) projeleri adım adım gerçekleştirilerek 1.213 km’ye ulaştırdığımız YHT ve HT ağını 13.000 km’ye genişleteceğiz. (Gerçekleşmedi)

• Serbestleşme sonucunda oluşan rekabet ortamı ile 69 milyona yaklaşan geniş bant abone sayısını 2023 yılına kadar 90 milyona çıkaracağız. (Gerçekleşti)

İSTİHDAM VAATLERİ

• 2023 yılı itibarıyla, istihdam oranını yüzde 53’e yükselteceğiz. (Gerçekleşmedi)

• Kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 41 düzeyine çıkaracağız. (Gerçekleşmedi)

• Önümüzdeki beş yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ek ilave istihdam oluşturacağız. (Gerçekleşmedi)

• Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kuracağız. (Gerçekleşti)

• Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli işgücü sayısını 1 milyona çıkaracağız. (Gerçekleşti)

• Önümüzdeki 5 yılda 2 milyon 250 bin vatandaşımızın aktif işgücü piyasası programlarımızdan yararlanmasını sağlayacağız. (Gerçekleşmedi)

TİCARET VE TURİZM VAATLERİ

• Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkararak kalıcı bir şekilde düşüreceğiz.  (Gerçekleşmedi)

• İhracatımızın ithalatı karşılama oranı 2023’te yüzde 83’e yükselecektir. (Gerçekleşmedi)

• 2018-2023 döneminde mal ihracatımızın yıllık ortalama yüzde 10,1 artışla 2023 yılında 300 milyar dolara çıkaracağız.  (Gerçekleşmedi)

• Mal ithalatımızı ise yıllık ortalama yüzde 7 artışla 2023 yılında 360 milyar dolara ulaştıracağız. (Gerçekleşti)

• İhracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 4 seviyesinde olan payını yüzde 15’e çıkaracağız.  (Gerçekleşmedi)

• Yeni dönemde 50 milyon turist hedeflemekteyiz. (Gerçekleşti)

SAĞLIK VAATLERİ

• Aile hekimi başına düşen kişi sayısını 2023 yılında yarı yarıya (2 bine) düşüreceğiz. (Gerçekleşmedi)

• 10 bin kişiye düşen yatak sayısını 28,5’ten 31,2’ye çıkaracağız. (Kısmen Gerçekleşti)

• Anne ölüm oranlarını yüz binde 14,7’den 9’a düşüreceğiz. (Gerçekleşmedi)

• Bin canlı doğumda 5 yaş altı bebek ölüm oranlarını 9,4’ten 8’e düşüreceğiz. (Gerçekleşmedi)

• 2023 yılına kadar, bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarını 35,3’ten 31’e düşüreceğiz. (Gerçekleşti)

• 28 olan AMATEM sayısını 32’ye; 7 olan ÇEMATEM sayısını 11’e yükselteceğiz. (Gerçekleşti)

HÜKÜMETRE NEDİR?

‘Hükümetre’, seçilenlerin seçmenlere karşı sorumluluğunu artırmak için Doğruluk Payı’nın geliştirdiği bir vaat izleme aracıdır. 2018-2023 arasındaki dönemi kapsayan bu Hükümetre’de, AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde net bir hedef belirten ve ölçülebilir olan 164 vaadi izlendi. Vaatler TÜİK, ilgili bakanlıkların faaliyet raporları ve diğer resmi veri kaynaklarının yayınladığı en güncel verilerle kontrol edildi. Hükümetre sonuçlarına göre, 2018-2023 arasında görevde olan iktidarın verdiği 164 vaatten 58’i gerçekleşti. Vaatlerden 100'ü gerçekleşmedi, bir vaadin sonucu resmi kaynaklardan ulaşılamaması sebebiyle belirsiz kaldı ve 5 vaat “kısmen” gerçekleşti. Sonuçlar, hükümetin somut vaatlerini zamanında gerçekleştirme oranının yaklaşık yüzde 35 olduğunu gösteriyor.