birgün

20° AÇIK

BİRGÜN EGE 26.04.2021 11:47

"Alaçatı Sulak Alanı'nda devam eden inşaatlar durdurulsun"

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, Alaçatı Sulak Alanı’nda devam eden inşaatların durdurulması istedi.

"Alaçatı Sulak Alanı'nda devam eden inşaatlar durdurulsun"

BİRGÜN EGE

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesindeki Alaçatı Sulak Alanı’nda devam eden inşaatların durdurulması istedi. Alaçatı Sulak Alanı’nın 150’nin üzerindeki kuş türüne, su yılanına ve endemik/endemik olmayan flora ve faunaya sahip bir alan olduğunu belirten TMMOB Şehir Plancıları İzmir Şubesi, söz konusu alanın korunması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'ni sorumluluk alarak inşaatların durdurulması için adım atmaya davet etti.

Şehir Plancıları İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi” başlığı altındaki 11.maddesinde denetim yetkisinin hem ilçe belediyesinin hem de büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğunun belirtildiği ve söz konusu alandaki faaliyetlerin denetlenmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

alacati-sulak-alani-nda-devam-eden-insaatlar-durdurulsun-868980-1.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Kıyı Kanununun 13.maddesinde düzenlenen “Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise valilikçe yürütülür. İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.” hükmü uyarınca alanda yapılan inşaat faaliyetinde belediyenin yetkili olduğu tanımlanmaktadır. Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinde düzenlenen “Kıyılardan kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta ve kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte kazı yapılamaz. Valilikçe uygun görülmesi ve yazılı izin verilmesi halinde Valilik denetiminde kıyının doğal yapısını değiştirmeyecek boyut ve nitelikte yapılacak kazı işlemi izin şartlarına bağlıdır. İzin şartlarına aykırı işlem yapılması halinde verilen izin iptal edilir ve Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre cezai işlem yapılır." hükmü uyarınca, kıyının doğal yapısında geri dönülmesi mümkün olmayan zarara neden olacak işlemlerin hukuka uygunluğundan bahsedilemeyeceği açıktır.

Sözün özü Alaçatı Sulak Alanında “kıyı kenar çizgisi” belirlenmeden yapılacak her türlü uygulama, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliğine aykırıdır ve suç unsuru taşımaktadır. Bu alanın korunması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediye Başkanlığını sorumluluk alarak inşaatların durdurulması için adım atmaya davet ediyoruz!"

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol