birgün

10° PARÇALI BULUTLU

Alevi örgütlenmelerinde mesaj var: Bizi bölmeye oynayan kaybeder

GÜNCEL 17.08.2022 06:30
Abone Ol google-news

Türkiye ve Avrupa’da Alevilerin temsil gücüne sahip çatı kurumları bellidir. Bunlar; Şehir Merkezleri ve ilçelerde örgütlenmiş toplam 720 kayıtlı şubeden oluşan ve yüz binlerce üyeyi kucaklayan kurumlardır. Bu çatı kurumları ile yakın ve doğrudan ilişki içinde olan ayrıca köylerde ve taşralarda kurulmuş 1000 civarında Cemevi vardır.

AKP iktidarının görmezden geldiği temsil gücü ve meşruluğu tartışmasız olan 36 şubeli Alevi Bektaşi Federasyonu, 42 Şubeli Alevi Dernekleri Federasyonu, 330 Şubeli Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, 83 Şubeli Alevi Vakıfları Federasyonu, 54 Şubeli Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, 97 Şubeli Alevi Kültür Dernekleri ve 78 Şubeli Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleridir.

İşte bu 720 Alevi kurumunun ve milyonlarca Alevinin temsilcileri, Hacı Bektaş Veli anma programı öncesi, 15 Ağustos’ta Hacıbektaş’ta buluşup, AKP iktidarının Alevileri istismar eden ve Alevileri içten bölmeye yönelik politikalarını boşa çıkarmak, dışardan gelen asimilasyon ve kuşatmaya, içerden Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı Cemevinde olduğu gibi kapı açanlara artık izin verilmeyeceğine, Alevi hareketinin güçlü birlikteliğini sağlamak için önümüzdeki sürece dair fikir alışverişinde bulundular.

alevi-orgutlenmelerinde-mesaj-var-bizi-bolmeye-oynayan-kaybeder-1053209-1.

Dün sabah ise Alevi kurumları, üç koldan “Dergahlarımızı istiyoruz” çağrısıyla düzenledikleri yürüyüş gerçekleştirip, halen devlet tarafında işgal durumundaki Hünkar’ın Dergâhı önünde bir açıklama yaptı. Alevi Çatı Kurumları adına konuşan AABK Eş Genel Başkanı Hüseyin Mat, “Dergahlarımızı istiyoruz talebimizi yineliyoruz. Ama devlet hala vermemekte ısrar ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir inanç toplumu inanç merkezini mesai saatleri içinde müze olarak ziyaret etmiyor. Bu zulümdür.” Diyen Hüseyin Mat “Aleviler eşit yurttaşlık istiyor. Alevilerin taleplerini anayasal güvence altına alın. Biz sizden kimliğimizi istiyoruz bizi tanıyın istiyoruz. Para, pul, çimento, kum istemiyoruz’’ diyerek AKP hükümetinin istismar politikalarını eleştirdi.

Dün akşam gerçekleşen, Hacı Bektaş Veli Anma törenlerinin resmi açılış programında ise, Aleviler ve Alevi kurumları adına yaptıkları ortak konuşma metniyle oldukça önemli mesajlar verdiler. AKP’nin 20 yıllık iktidarı dönemindeki inkar, yok sayma ve istismar politikalarına, devletin Alevi algısını ve temel insan ve inanç hakları hukuku ile birlikte laiklikle aykırı olan Aleviliği tanımlama zorlamalarına son vermesine, Alevilere yönelik asırlardır süregelen ayrımcılık, inkar, imha ve asimilasyon politikalarının, bugünkü iktidarın ve devletin Sünnilik rejimi üzerinden sürdürmesine, laikliğin olmadığı rejimlerde dinci, etnik ve mezhep makbul vatandaş tektipleştirmesinin yanlışlıklarını ve Alevileri içten bölmeye çalışanlara ve buna içerden zemin sağlayanlara fırsat verilmeyeceğini kamuoyuna deklare ettiler.

En önemlisi, Alevi inancını ve değerlerini sadakalara peşkeş çektirtilmeyeceğine, Alevi sorunu bir maddi yardım sorunu değil, eşit yurttaşlık hakkı olduğuna ve maddi taleplerle Alevileri ve cemevlerini siyasal islamcı politikalara yaklaştırmaya çalışan içerdeki hınzır paşalara yol verilmeyeceğinin altını çizdiler.

Alevi toplumunu, hak temelli örgütlenme için kurumları etrafında kucaklaşmaya davet ederek, cemevlerine sahip çıkmaya ve örgütlenmeye davet ettiler.

Mesajlarını sadece iktidara değil, muhalefet partilerinin utangaç Alevi politikalarından kurtulmalarını ve Alevilerin hak ve taleplerini açıkça parti program ve seçim bildirgelerine koymalarını talep ettiler.

alevi-orgutlenmelerinde-mesaj-var-bizi-bolmeye-oynayan-kaybeder-1053210-1.Alevilerin içine oynayanların, içten kutuplaştırmaya çalışanların kaybedeceğine, kimsenin Alevilerin gerçek hak ve taleplerini betonla-briketle saptıramayacağını, sulandıramayacağını ve buna içten ve dıştan izin verilmeyeceğini ve Alevilerin eşit yurttaşlık ve eşit haklar talebine dair tüm Alevi kurumlarının ortak iradesini, mesajını ve talebini paylaştılar.

Biz de bu köşede, 720 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevini kucaklayan, 7 Alevi çatı kurumunu temsilen Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan’ın, Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinden Türkiye ve dünya kamuoyuna ilettiği Alevilerin mesajını ve taleplerini sizlerle paylaşıyorum.

alevi-orgutlenmelerinde-mesaj-var-bizi-bolmeye-oynayan-kaybeder-1053211-1.

"Değerli Genel Başkanlarım,

Değerli Milletvekilleri,

Belediye Başkanları ve Alevi kurumlarının değerli temsilcileri

Değerli Canlar,

Hepinizi “Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir” ve “Her ne ararsan kendinde ara / Kudüs’te Mekke’de Hac’da değil” diyen Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin bilgeliği, Yunus'un Hak aşkı, zalimlerin zulmüne boyun eğmeyen Şah-ı Şehidan İmam Hüseyin’in ve muktedirlerin adaletsizliğine karşı duruşun sembolü olan Pir Sultan Abdal' ın direnciyle, sevgisi ve saygısıyla selamlıyorum.

Bugün Hünkar’ımızın huzurundayız. Hak Meydanında Cem olmaya, Akıl, Gönül ve Yol birlemeye geldik.

Sadece Anadolu topraklarına değil, dünyanın evrensel değerlerine ilham olan bilge insan, aydınlanmanın çerağı, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin ocağındayız. Ondan beslendik, feyz aldık, öğrendik, onun yolunda ve onun öğrettiklerini gelecek kuşaklara aktarıyoruz.

Önce insan diyor Hünkarımız.

Mutlu insan! Eşit insan! Tok insan! Eşit haklara sahip insan! Dört kapı kırk makamdan insani kamile yolculuk eden insan!

Onun felsefesinde her şey önce insanla başlar ve insanla biter. Alevi-Bektaşi inancının güzelliği budur.

Herkesi, insan, sevgi, muhabbet ve halka hizmet ile toplumsal barışa davet eden Hacı Bektaşi Veli “Okunacak en büyük kitap insandır”, “Benim Kabem İnsandır” diyerek insanı en yüce makama koymuştur.

13. Yüzyılda Hacı Bektaş Veli gibi hümanist felsefeciler Anadolu’da karanlığa karşı aklın çerağını uyandıran aydınlanmanın öncüsü olmuştur. Hacı Bektaş Veli, insana hakikatin yolunu göstermek için “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyerek, ilim, irfan ve marifet sahibi olmayı öğütlemiştir.

Hünkarımız, Ceylanla Aslanı Dost kucağında birleyerek, “Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız!” diyerek, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barış çağrısını taa 13. Yüzyılda yapmıştır. Barış güvercini donunda savaşı ve şiddeti reddetmiş, barış düşüncesini savunmuştur.

alevi-orgutlenmelerinde-mesaj-var-bizi-bolmeye-oynayan-kaybeder-1053212-1.

Sevgili Canlar;

Hünkarımızın huzurundayız. Asırlar, yıllar geçiyor.

Ama Aleviler, yine bir Hacı Bektaş anma etkinliğine, eşit yurttaşlık hakkında mahrum başlıyor. Muharrem ayı içindeyiz. Ve geçtiğimiz günlerde Muharrem’de Cemevlerimiz saldırılara maruz kaldı.

Yaşamın her alanında uygulanan ayrımcılık, yok sayma ve inkardan kaynaklı mağduriyetlerimiz değişmedi ve her gün yaşıyoruz. Cemevlerine saldırılardan dolayı birkaç kişinin tutuklanmış olması, gerçek faillerin yakalandığı ve bizlerin korunduğu anlamına gelmez.

Uğradığımız her saldırının ardından göstermelik “gönül almalar” ve önceden hazırlanmış mizansenlerle yapılan Cemevleri ziyaretlerine artık kanmıyoruz.

Tarihsel hafızamız, muktedirlerin bu göstermelik ve acı hakikatlerin üstünü örtmeye yönelik geleneksel tavırlarına da yabancı değildir. Kerbela matemimizde Cemevlerimize yapılan saldırılar yeni bir durum değildir. Alevilere yönelik asırlardır süregelen inkar, ötekileştirme, dışlama, işsizleştirme, yoksullaştırma, asimilasyon ve sürgün politikalarının devamıdır.

Bu saldırılar “birkaç meczup, kendi bilmez birkaç çocuk işi” diye geçiştirilemez. Çünkü Alevilere yönelik saldırı, linç, nefret söylemi ve ayrımcılık iklimini üreten bizzat siyasi iktidarın ve devletin kendisidir.

Alevileri hedef alan saldırılara karşı çözümün adresi birkaç piyon tutuklamak değil, Alevilere yönelik sistematik ötekileştirmeye ve asimilasyona son vermekten, Alevi haklarını tanımaktan,Alevilerin eşit yurttaşlık talebini karşılamaktan geçer!

Huzuru Pirdeyiz..

Hünkarımızın dediği gibi toplumsal barış, ancak “Adalet her işte, Hakk’ı bilmek”ten geçer.

Biz Aleviler, toplumsal barışın ve ülkemizde normalleşmenin ancak eşit yurttaşlık haklarını güvence altına almaktan geçtiğine, anti-demokratik ve anti-laik iklim ve mezhepçi rejimin kurumsallaşmasına bir an önce son verilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.!

Biz Alevi kurumları olarak, sadece kendimiz için değil, eşit yurttaşlık haklarından mahrum edilmiş tüm mağdur kimliklerin eşit yurttaşlık hakkına anayasal düzeyde kavuşmasını talep ediyoruz

Bunu güvence altına almak için, Türkiye’nin laik, demokratik bir hukuk devleti haline gelebilmesi zorunludur. Ayrıca demokratikleşmenin ve toplumsal barışın yolu, Aleviler başta olmak üzere Türkiye’nin tüm mağdurlarından alenen özür dilenmesi zorunludur.

Alevilere yönelik katliamlarla yüzleşilmelidir. Bunun ilk adımı olarak Madımak oteli utanç müzesi olmalıdır. Artık demokratikleşme ve toplumsal barış için değişimden kaçış yok. Bundan ısrarla kaçanlara Alevilerin sandıkta gereken dersi vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın!

Değerli canlar,

Kuşkusuz ki yaşamakta olduğunuz sorunlar, bu 20 yıl içinde başlamış değil. Selçuklu ve Osmanlı dönemleri, bizi katledip sürerek Anadolu’nun Alevi çoğunluklu nüfus bileşimini ortadan kaldıran tam bir vahşet dönemleriydi.

Aleviler her daim toplumsal barışa hizmet etmek için, laiklik, demokrasi, hukukun evrensel değerleri, ilkeleri ve sosyal hukuk devletine dayalı bir cumhuriyet için mücadele etmiştir. Cumhuriyeti ileri taşımak, demokratikleştirmek ve tam anlamıyla laikleştirmekten yana tutum almıştır.

Tarihte Alevilerden kaynaklanan hiçbir sorun yaşanmamış ama Aleviler kimliklerinden, inançlarından ve kültürlerinden dolayı katliamlara maruz kalmıştır.

Huzurunda bulunduğumuz Hünkarımızın Serçeşmesi bu zihniyet sonucu yasaklanmıştır! Dergâhlarımız kapatıldı ve devletçe işgal edildi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevileri Sünnileştirmek misyonunu tüm hızıyla sürdürüyor! Cemevlerimizin ibadet yeri olarak tanınması yerine “cümbüş evi” denilerek aşağılanıyor ve Alevilere cami dayatılıyor.

alevi-orgutlenmelerinde-mesaj-var-bizi-bolmeye-oynayan-kaybeder-1053213-1.

Devlet Alevilere ve Aleviliğe bir inanç ve kimlik olarak değil, güvenlik sorunu olarak bakıyor. Ne yazık ki Alevi nüfusunun yoğun olduğu Dersim, Ortaca, Malatya, Maraş, Erzincan, Çorum, Sivas ve Gazi’de katliamlara uğradık.

Yani hiçbir dönemde bu ülkenin eşit yurttaşı kabul edilmedik!

Asimilasyondan, nefret söyleminden ve ayrımcılıktan kurtulamadık!

Aleviler bu ülkede her gece tedirgin yatıyor! Kendi ülkemizde güvenli yaşam hakkından yoksun bırakıldık.

Her katliam devletin denetiminde ve gözü önünde yaşandı! Her katliamda gerçek suçlular açığa çıkarılmadı! Tutuklananlara cezasızlık ilkesi uygulandı!

İnsanlığa yönelik suçlar Sivas katliamında olduğu gibi zaman aşımına uğratılıp, “hayırlı olsun” denildi!

Alevilik asırlardır yasaklı inanç ve kimlik haline getirildi.

Özellikle belirtmek isteriz ki, iktidarlar Alevilerin haklarına ve taleplerine kulak tıkıyor. Hatta Alevileri asimile etmeyi hedefleyen devletin tutumu hiç bir dönemde, bu dönem de olduğu kadar gözü kara ve ideolojik bir hal almadı!

Son yirmi yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı her alana müdahale eden dinci, mezhepçi ve siyasi bir kurum gibi çalıştı.

Eğitim sistemi mezhepçilik ekseninde kurumsallaştı!

Okullar adete mescit, öğretmenler imam, öğrenciler kul haline getirildi!

Çünkü eğitim tümüyle laiklik, bilimsellik ve demokratik özelliklerinden arındırıldı!

Molla Hamzaların, Ebussudların ve mezhepçi devletin ideolojik aklı haliyle, eğitim sistemi TÜMÜYLE DİNSELLEŞTİRİLDi!

Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları kıymete bindi.

İktidar partisi Cemevlerini dolaşıyor.

Türkiye’de ve Avrupa’da Alevilerin tek temsilcisi Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar. Acaba bu Çatı kurumlarını devre dışı bırakıp, onlara bağlı kişiler üzerinden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz derdine düşmüşler. Buradan sesleniyoruz!

Sadaka karşılığı satılık oyumuzda yok!

İnancımızda!

Cumhurbaşkanının cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşmada, ne yazık ki, Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi.

Bu yaklaşım Alevi Çalıştayları’nda da kullanılmış, ancak kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler!

Biz Alevi Kurumları, binlerce Cemevi, dedesi, anası, dede babası, piri, hak aşığı, aydını, akademisyeniyle milyonlarca Alevi can, eskisinden daha fazla İRİ, DİRİ ve BİRİZ!

Size Alevileri böldürtmeyeceğiz...

EL ELE EL HAKKA düsturuyla haklarımız için, farklılıklarımızla birarada yürüyeceğiz!

YOL BİR SÜREK BİNBİR şiarıyla Aleviliği tektipleştirmeyeceğiz!

Tüm kurumlarımızla Alevilerin hak ve talepleri için el ele, omuz omuza yürümeye, akıl ve gönül birlemeye İKRARLIYIZ!

O nedenle Alevileri içten bölmeye çalışanlara ve buna içerden zemin sağlayanlara fırsat vermeyeceğiz. Alevi inancını ve değerlerini sadakalara peş keş çektirmeyeceğiz!

Alevi sorunu bir maddi yardım sorunu değildir!

Maddi taleplerle Alevileri ve cemevlerini siyasal İslamcı politikalara yakınlaştırmaya çalışanlara yol açmayacağız!

Alevi toplumunun ulaştığı örgütlenme ve bilinç düzeyine ve milyonları kucaklayan çatı kurumlarına rağmen, Alevi taleplerinin üzerini sadakalarla örtmek artık beyhude bir çabadır.

Alevi toplumunun AKP hükümetinden ve Cumhurbaşkanından beklentisi nettir; İçimize oynamak değil, farklı kanatlarımızın ortak mutabakatıyla oluşturulmuş olan ortak taleplerimizin karşılaması, 85 milyon insanıyla anayasal hak ve yurttaşlık eşitliğimizin sağlanmasıdır.

Burada bir kez daha ilan ediyoruz ki, betonla, çimentoyla, içimizden ayartılacak olanlara sağlanan dünyalıklar uğruna inancımızla oynanmasına, taleplerimizin saptırılıp geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bilinmeli ki güdülen bu yol yol değil.

Ayrıca AKP iktidarı ve devlet kurumları Aleviliği tanımlama sevdasından vazgeçmelidir. Anayasal, laik ve demokratik bir devlete düşen görev, yurttaşlarının inancını tanımlama, onlara kimlik dayatma, onları formatlamaya çalışmak değil, onların kendilerini tanımlama hakkına saygılı olmasıdır.

Değerli katılımcılar,

Alevilerin sorunlarının çözümünün olmazsa olmaz adımı hak ve taleplerimizin karşılanmasından geçiyor.

Alevilerin vergisiyle 100 bin camiye, 140 bin imama, 5 bin İmam Hatip okuluna, 20 bin Kuran Kursuna, 115 İlahiyat fakültesine, 70 bin kişilik Din Öğretim Genel Müdürlüğüne kamu bütçesine milyarca dolar aktaran devlet, 1.585 cemevi ziyaret edilip, toplam 8.740 talep belirlendiğini ve bunun 5.600'ünün karşılandığını anlatması traji komik bir durumdur

Özetle ifade edecek olursak,

Alevilerin AKP hükümetinden 8.740 talebi yok!

“Cemevi temeli atın” talebi de yok!

Aleviler sadaka istemiyor. Hak istiyorlar.

Kabul görmek istiyorlar. Çimento, tuğla, demir dilenmiyorlar.

Biz 2009 yılında da AKP’nin 7 Alevi Çalıştayında taleplerimiz dile getirmiştik!

Tek bir ana talebimiz vardır;

Eşit yurttaşlık ve eşit haklar!

AYRICA;

· Cemevlerimizin ibadethane olarak tanınmasını,

• AİHM kararlarının uygulanarak zorunlu din dersinin kaldırılmasını,

• Alevilere ait Dergâhların bizlere iade edilmesini,

• Madımak otelinin utanç müzesi olmasını,

· Kamu hizmetlerine erişim ve kamu kurumlarına istihdam süreçlerinde Alevilere yönelik ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz!

Sözlerimi bitirirken, bu taleplerimizin özgürlükler ve demokrasiden yana olan tüm siyasi partilerin programlarında yer alması beklentimizi de yüksek sesle dillendirmek istiyoruz. Bu taleplerimizin kabul edilmesi Alevi toplumunun moral konumunu güçlendirecek, 2. Yüzyılına girecek olan laik ve demokratik Cumhuriyet umutlarını arttıracaktır.

Aşk ile

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

HACI BEKTAŞİ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ"

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol