Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi; Halkbank Genel Müdür Yardımcısı iken ABD'de tutuklanan Hakan Atilla’nın, Sedat Peker’in ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında ismi geçen bankanın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili sözleri nedeniyle, "Sayın Genel Başkanımızın Bakanlık görevinden ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen sürede olumsuz herhangi bir bilgi, belge, ihbar veya şikayet söz konusu olmamıştır" açıklamasını yaptı.  Açıklamada, “DEVA Partisi olarak, milletimizin zihninde ve vicdanında en ufak bir şüphe kalmayacak şekilde konunun aydınlatılmasının ve suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız” denildi.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu Ali Babacan'ın atadığı ortaya çıkmıştı: DEVA Partisi'nden açıklama

DEVA Partisi’nden; Hakan Atilla’nın Sedat Peker’in ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında ismi geçen Halkbank’ın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun atanması ile ilgili olarak Genel Başkan Ali Babacan’ın hedef gösterilmesi üzerine bu akşam yazılı açıklama yapıldı.

Hakan Atilla, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’na; Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olarak gidip ABD’de tutuklandığı dönemde Halkbank Genel Müdürü olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili olarak, “Hangi vasfı değerlendirildi de bu göreve getirildi ben de merak ediyorum. Beraber çalıştık. Bankaya katkı sağlayacak tek bir şey yaptığını görmedim. Ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım. Belki kendisini atayan imzayı atan Ali Babacan biliyordur” açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine DEVA Partisi bu akşam konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. DEVA açıklaması şöyle:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, SPK Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve iddialarda adı geçen diğer kişiler hakkında iddiaların gündeme getirildiği tarihten sonraki ilk işgünü olan 29 Ağustos 2022 Saat 10.40 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022- 188709 sayılı hazırlık dosyasıyla suç duyurusunda bulunmuştur.

Bu durum ortada iken adı geçenin Halk Bankası Genel Müdürlüğüne atanması gündeme getirilerek Genel Başkanımızı ve Partimizi hedef alan bir çaba ortaya konulduğu görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki hususları açıklamakta yarar görmekteyiz.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 2012 yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliğine bilahare 2014 yılında Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü'ne atanması ilgili mevzuata uygun olarak gerekli tüm inceleme, izin ve onay süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere Bankacılık Kanunu'nun 25. Maddesi,

‘Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir’ hükmünü haizdir.

"ŞİKAYET OLMADI"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğüne atanması da bu madde hükmü çerçevesinde atanmaya engel bir hal bulunmadığına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) izni çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan atanma sürecinde ve Sayın Genel Başkanımızın Bakanlık görevinden ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen sürede olumsuz herhangi bir bilgi, belge, ihbar veya şikayet söz konusu olmamıştır.

Tüm kamuoyu çok yakından bilmektedir ki Sayın Genel Başkanımız görev yaptığı süre içinde kendisine bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlardaki teftiş ve denetim birimlerinin raporlarında, ilgili düzenleyici ve denetleyici kuruluşların denetiminde, Sayıştay denetiminde ve TBMM denetiminde yer alan sonuç ve bulguların gereğini yerine getirmede en üst düzeyde hassasiyet göstermiştir.

Bu hususlarda görev süresince ya da sonrasında en küçük bir zafiyet görülmesi durumunda da hiç tereddüt edilmeden gerekli idari ve hukuki süreçler başlatılmıştır. Nitekim DEVA Partisi gündeme getirilen iddialar karşısında ilk işgünü harekete geçmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur.

DEVA Partisi olarak, milletimizin zihninde ve vicdanında en ufak bir şüphe kalmayacak şekilde konunun aydınlatılmasının ve suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız.”