birgün

7° AÇIK

AVRUPA 30.12.2020 11:11

Almanya’da Maliye, evden çalışma giderlerini tanıyacak

Almanya’da 2020 ve 2021 yıllarında geçerli olmak üzere vergi mükellefleri, mesleki faaliyetlerini iş yerine gitmeksizin evden yürüttükleri her gün için 5 Euro’luk sabit meblağı (Pauschale) vergi beyannamesinde gider olarak gösterebilecekler.

Almanya’da Maliye, evden çalışma giderlerini tanıyacak

EGEHAN ÜNLÜ / BERLİN

Aralık ayında Federal Parlamento ve Senato’dan geçen 2020 Yılı Vergi Kanunu’nda (Jahressteuergesetz) salgının ekonomik yükünü hafifletmek için birçok düzenlemeye gidildi. Bunların arasından beyaz yakalılar için en önemlisi ise gayri resmi adıyla “evden çalışma gideri” (Homeoffice Pauschale)” adı verilen düzenleme.

2020 yılında bir önceki yıla kıyasla evden çalışanların sayısında patlama yaşandı. Evden çalışma her ne kadar yoldan tasarruf sağlasa da haliyle işverence karşılanan elektrik, telefon, internet, sarf malzemesi, ısınma, aşınma vb. masraflarının; genellikle çalışan tarafından karşılanması anlamına geliyor. Ancak salgından bağımsız olarak da modern iş hayatında belirli çalışan grupları için, gittikçe daha fazla önem kazanan evden çalışmayla ilgili giderlerin, vergi dairelerince tanınması sıkı şartlara bağlıydı. Yasama yeni düzenlemeyle salgın koşullarının gerekliliklerini vergilendirmede de tanıyarak mükelleflerin vergi yükünü hafifletme kararı aldı.

Almanya’da bugüne kadar evden çalışma yeriyle ilgili maliyetlerin vergiden düşülmesi, bu yerin ya mesleki faaliyetlerin merkezinde yer alması ya da başka bir sabit çalışma yerinin mevcut olmaması durumunda geçerliydi. Haliyle de mutfak masasında veya kanepede sadece işe gitmediği günlerde çalışan ve evinde yalnız bu sebeple kullanılan ayrı bir çalışma alanına sahip olmayan kişilerin yaptığı teçhizat, sarf malzemesi ve telekomünikasyon harici ek masraflar, vergi dairesince tanınmıyordu.

EVDEN ÇALIŞILAN GÜN BAŞINA 5 EURO

Yasama, salgının doğurduğu mevcut durumu dikkate alarak yukarıdaki şartları sağlamayan çalışanları da kapsayacak yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında geçerli olmak üzere vergi mükellefleri, mesleki faaliyetlerini iş yerine gitmeksizin evden yürüttükleri her gün için 5 Euro’luk sabit meblağı (Pauschale) vergi beyannamesinde gider olarak gösterebilecekler. Elektrik, ısınma vb. masraflarının bu kapsamda ayrı ayrı kanıtlanması talep edilmeyecek. Ancak işverenden alınacak evden çalışıldığına dair bir yazı, Maliye’den gelecek soruları cevaplamak için yararlı olabilir.

Bu olanak ise takvim yılı başına 600 Euro yani 120 günle sınırlandırılmış durumda. Önemli olan diğer nokta ise evden çalışma giderinin beyan edildiği günler için seyahat ve yol masraflarının beyan edilemeyecek olması. Bu da ev ve işyeri arası mesafenin fazla olması sebebiyle yol masrafı olarak günlük 5 Euro’dan fazla beyan yapanların, geçmiş yıllara göre vergi matrahında artışla karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Evde çalışmak için satın alınan teçhizat ve malzeme ile komünikasyon giderleri ise salgınla ilgili düzenlemeden bağımsız olarak çalışma kaynaklı kullanım oranında, amortisman kuralları da dikkate alınarak vergiden düşülebiliyor.

KİMLER KAZANÇLI ÇIKACAK?

Evden çalışma giderleri vergi dairesinin halihazırda yıllık resen 1000 Euro olarak öngördüğü mesleki giderler (Werbekostenpauschale) kapsamına dahil edilecek. Neticede de değişiklik sadece yıllık mesleki masrafı 1000 Euro’yu geçen çalışanlar için vergi indirimi anlamına gelecek. Evden çalışma giderleri dahil bütün mesleki giderleri yıllık 1000 Euro altında kalanlar ise bu durumdan ek fayda sağlayamayacak. Maliye bakanlığı 2020 ve 2021 yıllarında düzenlemenin bütçe için 900 milyon Euro daha az vergi geliri anlamına geleceğini duyurdu.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol