Alp Gürkan, tek üyelik genel kurulda yetki verdi 'Devlet yardım etsin'

15.05.2015 12:01 ARŞİV
Soma'daki facianın ardından hiç bir sorumluluk almayan maden ocağının sahibi Alp Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri Şirketi'nin genel kurulunu topladı.Gürkan ,Torba yasayla getirilen yasal düzenlemelerin ek maliyete yol açtığı gerekçesiyle devletten yardım istedi. 
 
Hürriyet Gazetesi'nden Neşe Karanfil'in haberine göre, Soma'daki maden ocağının sahibi Alp Gürkan 29 Nisan'da olağanüstü genel kurul yaptı. Kurulda Soma faciası sonrasında torba yasayla yapılan düzenlemelerle madencilerin maaşının asgari ücretin iki katından az olamayacağı düzenlemesinin getirdiği ek maliyetleri Türkiye Kömür İşletmeleri’nden istedi. Genel Kurul'un tek üyesi Alp Gürkan olduğu için, Gürkan kendisini yetkilendirmiş oldu. 
 
Alp Gürkan'ın 'tek üyelik' olağanüstü genel kurul kararları Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Kararda, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşmelere istinaden 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan kaza nedeniyle şirketin maden ocaklarının zorunlu giderlerini karşılanamadığı belirtildi. Ayrıca, '11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan İş Kanunu ile ilgili değişikliklerde işverenlere getirilen ek maliyetlerin ilgili Kurum (TKİ) tarafından işverenlere yansıtılmaması sebebiyle Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek yeni bir düzenlemeye kadar fiyat farkının alacaklarımızdan mahsup edilmesine istinaden, gerekli görüşmelerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere edilerek oy birliği ile karar verildi.' denildi.