2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları

Üniversitelerin faaliyet raporlarında kontenjan artışından şikâyet edildi. Akademik ve idari personel yetersizliğine dikkat çekilen raporlarda, altyapıdaki eksiklikler vurgulandı.

Abone Olgoogle-news
Altyapılar eksik, personel yetersiz
Fotoğraf: AA

Mustafa KÖMÜŞ

AKP’nin her ile üniversite politikasının zararları her geçen gün ortaya çıkıyor. Son örnek üniversitelerin 2022 faaliyet raporları oldu. Birçok üniversitenin 2022 faaliyet raporu açıklandı. Raporlardaki eksiklikler göze çarptı. Özellikle personel yetersizliği, kontenjan artışları, fiziki ortamdaki eksiklikler birçok üniversitenin şikâyet ettiği konular oldu.

Üniversitelerin 2022 faaliyet raporlarında ‘zayıflıklar’ bölümünde yer alan eksiklikler şöyle:

► Amasya Üniversitesi

• Teknik kadro ve teknik donanım eksikliği
• Yabancı dil eğitimine olan eğilimin azlığı ve profesyonel yeterliliklere henüz ulaşılamamış olması
• Merkez dışında sosyal altyapı ve kültürel imkanlardaki yetersizlikler
• Merkez kampuslerin dağınık konuşlanmasının sosyal faaliyetlerden yararlanma olanağını kısıtlaması
• Üniversitemiz konuklarının ve personelinin hizmetine açık sosyal tesislerin yetersizliği

► Akdeniz Üniversitesi

• Kontenjan artışları nedeniyle öğrenci sayılarındaki artışın nitelikli eğitimin önünde kısıt oluşturması
• Kariyer merkezi ve mezun süreçlerinin geliştirilmesi ihtiyacı
• Araştırma faaliyetleri ile eğitim ve öğretim süreçleri arasındaki geçişkenliğinin artırılması (öğrencilerin araştırma projelerinde daha fazla yer alması vb)
• Araştırma kaynaklarının kullanımına yönelik izlem/iyileştirme süreçlerinin kurum geneline yaygınlaştırılması,
• Uluslararası proje fonlarına erişimin artırılması ihtiyacı
• İdari ve akademik personelin gelişimini destekleyecek programların çeşitlendirilmesi ihtiyacı

► Dokuz Eylül Üniversitesi

• Fiziksel altyapı eksikliği ve yenilenme sorunlarının varlığı
• Bazı bölümlerde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması
• Mali kaynak yetersizliği
• Bazı alanlarda uluslararası nitelikli yayın sayısı eksikliği
• Bilgi işlem altyapısının ve bütünleşik yönetim bilgi sisteminin yetersizliği
• Nicelik açısından idari ve akademik personel yetersizliği
• Bazı alanlarda nitelikli öğrencileri üniversiteye çekememe
• Araştırma görevlisi sayısının yetersizliği
• Yabancı dildeki eğitim programlarının sayıca azlığı

► Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

• Tarihi bina içerisinde yapılması gereken bilişim teknoloji faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklar
• Bina içinde bugüne kadar tesisi yapılan (elektrik ile ilgili yol ve çevre aydınlatma, enerji nakil hattı, telefon şebekesi, veri iletişim hatları, içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi) mevcut altyapı ile ilgili ayrı ayrı veya tümünün bir bütün olarak projelerinin olmaması ve çıkan sorunların tespitinin zor yapılması
• Teknik personel sayısının yetersiz olması
• Kalifiye personelin (teknik ve idari) yetersiz olması
• İdari personel sayısı yetersizliği

► Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

• Esenboğa Külliyesi’nin II. Etap çalışmalarının yatırım programına alınamaması nedeni ile dağınık fiziki ortamlarda faaliyet göstermesi
• Akademik ve idari personel sayısının yeterli olmaması
• Akademik personelin yayın yapma ve bilimsel faaliyetleri için yeterli kaynağın olmaması
• Hızlı şekilde kampüsleşmesine imkân sağlayacak yeterli yatırım bütçesine sahip olmaması
• Cari bütçe ödeneklerinin yetersiz olması sebebiyle hizmet sunumunda yetersizlikler yaşanması

► Bingöl Üniversitesi

• Kurumsallaşma düzeyinin düşük olması
• Çalışanların iş süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik uygulamalara katılım düzeyinin düşük olması
• Üniversitemizin mali kaynaklarının yetersizliği
• Araştırma ve kongrelere katılıma yönelik parasal desteklerin yetersizliği

► Bartın Üniversitesi

• Akademik, idari ve teknik personelin azlığı
• Uluslararası yayın ve projeleri artırma ihtiyacı
• Üniversite yayınlarının azlığı
• Fiziksel koşullar/ Sosyal ve kültürel imkânlar (alt yapı, misafirhane vs.) eksikliği
• Yabancı dil eğitiminde istenilen düzeyde olmaması,
• Kaynak ihtiyacı, Fakülteler ve disiplinler arası çalışmaların az olması, Öğrencilere yönelik kişisel gelişim eğitimlerinin yetersiz olması
• Üniversiteden gitmek isteyen personel fazlalığı.

► Ankara Üniversitesi

• Akademik yapıda piramidin tersine dönmesi
• Eğitim materyallerinin yeterince güncel olmaması
• Köklü fakültelerde derslikler ve uygulama laboratuvarlarının sayısının yeterli olmaması
• Dış kaynaklardan fon sağlama amacıyla yapılan proje başvuru sayılarının yetersizliği
• Etki değeri yüksek dergilerde yapılan nitelikli yayın ve atıf sayılarının istenen seviyede olmaması
• Öğretim üyelerinin motivasyon düzeyinin düşük olması
• Teknik cihaz altyapısının yönetimi
• İki ayrı yerleşkede, her biri tam teşekküllü olmayan hastanelerde sağlık hizmetinin veriliyor olması
• Şehir merkezi dışındaki yerleşkelerde merkeze uzaklık nedeniyle sosyal faaliyetlere katılımın düşüklüğü
• Mezunlar ile ilişkilerin yetersizliği
• Öğrencilere sunulan sosyal altyapıdan ve ilgili hizmetlerden yararlanan öğrenci sayısının az olması
• Personel aidiyetinin istenen düzeyde olmaması
• Şehir merkezi dışındaki yerleşkelerde merkeze uzaklık nedeniyle sosyal faaliyetlere katılımın düşüklüğü
• Teknik ve idari personelin yeterli sayıda olmayışı ve tecrübeli nitelikli personel azlığı
• Uluslararası platformdaki görünürlüğün az olması