birgün

22° AZ BULUTLU

Amasra'da termik santral yapımına olanak sağlayan plan değişikliği durduruldu

Termik santrala karşı yıllardır mücadele eden Bartın Platformu bir davayı daha kazandı. Amasra'ya Hattat Holding tarafından yapılmak istenen termik santralin önünü açmak için değiştirilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'na ilişkin Bartın Platformu tarafından davada Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi

YEŞİL BİRGÜN 18.06.2020 18:58
Amasra'da termik santral yapımına olanak sağlayan plan değişikliği durduruldu
Abone Ol google-news


BURCU CANSU

Bartın Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle açtığı davayı kazandı. Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.


ÇED RAPORU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİ OLAMAZ
Bartın Platformu tarafından açılan davada, termik santralin tarihi ve turistik, aynı zamanda dünya doğal ve kültürel miras listesine alınmış Amasra ilçesine olumsuz etkilerinin olacağının altını çizdi. Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada, "1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre termik santrallerin ya termik santral gösterimi yapılan yerlerde ya da ağır sanayinin yerleşebileceği alanlarda yapılabileceği, oysa plan değişikliği ile orman alanı olarak gösterimi yapılan bölgenin termik santral alanı olarak değiştirildiği ve bu değişikliğin nedeni olarak ÇED raporunun olumlu çıkmış olmasının gösterildiği, ÇED raporlarının plan değişikliğinin sebebi olamayacağı" kaydedildi.
Davalı avukatı ise, dava konusu 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin ÇED olumlu kararından sonra yapıldığını bu nedenle çevre üzerinde olumsuz etkilerinin bulunmadığı iddia etti.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ALANIN YÜZDE 90'I ORMAN
Buna karşın, Danıştay Tetkik Hakimi Çağrı Şengöz, termik santralin yapılabilmesi amacıyla çevre düzeni planı değişikliğine konu edilen alanın yüzde 90 oranında orman alanına isabet ettiğini belirtti. Şengöz, çevre düzeni planı değişikliği ile doğal orman alanının kaldırılarak termik santral alanının önerildiğini ifade etti. Şengöz, bu değişikliğin bir çevre düzeni planında olması beklenen ekolojik duyarlılık, çevresel koruma, orman alanlarının bütünlüğünün sağlanması gibi ilkelerle bağdaşmadığına vurgu yaptı.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU
Danıştay 6. Dairesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacıların yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine (Hema Termik Santrali 1320 MWe, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası ile Hema Limanı Dolgu Alanı ve Rıhtım) ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
Danıştay 6. Dairesi 07 Kasım 2019 tarihinde oy çokluğuyla karar vermesine karşın karar UYAP'ta yeni yayımlandı.

NE OLMUŞTU?
Hattat Holding tarafından yapılmak istenen Hema Termik Santrali’nin ÇED olumlu raporuna karşı Bartınlılar 7 Kasım’da 2 bin 119 kişi tarafından dava açarak termik santralın yapımına itiraz etti.
Dava açıldıktan bir gün sonra, ‘Zonguldak – Bartın – Karabük’ illerini kapsayan Çevre Düzeni Planı değiştirilerek termik santralın yapımına olanak sağlandı. Bunun üzerine Bartın Platformu yürütmenin durdurulması talebi ile dava açtı.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun