5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithal, üretim ve piyasaya arzına yasak geldi.

Ambalajı 3 litreden büyük alkollü içkiye satış yasağı

HABER MERKEZİ

Beş cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithal, üretim ve piyasaya arzı yasaklandı. yasak geldi. Ayrıyeten şirket kuruluş ve zamanlarında vergi borcu olmaması koşulu konuldu.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Söz konusu ürünler, bu maddenin yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Ayrıca, bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

YETKİ BELGESİNE DÜZENLEME

Düzenlemeye göre, süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, 14. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı tahsil edilerek yenilenecek.

Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili karara buradan ulaşabilirsiniz.