Sağlık emekçilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin İkinci kez Meclis'e gelen kanun teklifini değerlendiren Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, "Umudunu besleyecek ‘gerçek iyileştirilmeler hayata geçirilmeli" dedi.

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gül: Meclis'e getirilen düzenleme beklentileri karşılamaktan uzak

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilen sağlık emekçilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.

Yeni teklifin önceki teklifin bile çok gerisinde kaldığını söyleyen Gül, “Tüm bu olumsuzluklar açıkça ortadayken hekimler, hemşireler neden gidiyor diye soruluyor, giden genç meslektaşlarımız linç ediliyor. Peki neden kalsınlar? Onların umudunu besleyecek ‘gerçek iyileştirmeler’ ivedilikle hayata geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

'ÖNCEKİ TEKLİFİN BİLE GERİSİNDE'

Gül, “1 Aralık'ta Meclisteki tüm partilerin mutabakatı ile gelen önerge kanun teklifi olarak kabul edilmiş, 3 Aralık'ta güya düzenlemenin daha iyi hale getirilmesi için geri çekilmişti. Ancak 6 ay bekletildikten sonra beklentileri karşılamaktan daha da uzak, Aralık ayındaki teklifin bile çok gerisinde kalmış halde tekrar sunuldu” dedi.

Meclise gelen teklifte dişhekimlerinin gelirlerini nispeten artıracak iki hüküm bulunduğuna dikkat çeken Gül, “Emekli Sandığı veya SGK’dan emekli olan ve muayenehane dışında herhangi bir mesleki faaliyeti olmayan dişhekimlerinden uzman olanlara ödenen ilave ücret yaklaşık 2 bin 100 TL uzman olmayanlara ödenen ilave ücret ise yaklaşık 1 bin 600 TL artırılmakta. Döner sermaye sabit ek ödemesi, sadece uzman olmayan dişhekimleri için yaklaşık yüzde 50 artırılmış.Döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili olarak yönetmelikle önemli yetkiler verilen ‘İnceleme Heyeti’nin bu teklifte yasal dayanağa kavuşturulması amaçlanmıştır. Ancak ne heyetin bileşimi ne de görev ve yetkilerine ilişkin açık bir yasal kural öngörülmüştür. Ayrıca disiplin cezasının döner sermaye ödemesinde ölçüt olarak kullanılması Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişken teklifin 3. maddesiyle önerilen değişiklikte disiplin durumu döner sermaye ödemesinde bir ölçüt olarak ifade edilmiştir” diye konuştu

'BİR İYİLEŞTİRME DEĞİL'

Seçim yatırımı olarak yapılan göstermelik düzenlemelerin bir artış sağlıyor gibi görünse de bir ‘iyileştirme’ olmadığına vurgu yapan Gül, şöyle devam etti: "Uygulansa da daha ilk ayında reel olarak eriyecektir. Bir yıl önceki gelir düzeyine göre bile artış sağlamadığı gibi Aralık ayında sağlık emek meslek örgütleri olarak eylemleri başlattığımız dönemdeki durumun bile gerisinde. Biz konunun detaylarını ve aslında hiçbir şey getirmediğini biliyoruz, sağlık çalışanlarında oluşan isyanı frenlemek için yapılmış göstermelik düzenlemeler olduğunu anlıyoruz da, bunu kamuoyuna, sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yaptık diye yansıtıyorlar. Bu noktada sağlık çalışanlarının ekonomik olarak ihya edilmiş ama bir türlü yetinmeyen meslek grubu olduğu algısı yaratılıyor halkta. Zaten kışkırtılmış sağlık talebi ve bu talebi karşılayamayan sistemde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle oluşan öfke sağlık çalışanlarına yönelirken, yaratılan şu algı sağlıkta şiddeti de körüklüyor. Sağlıkta şiddet ile ilgili yasa da yetersiz. TTB'nin önerdiği ve sağlık emek meslek örgütlerinin desteklediği şekilde çıkmadı."