Ankara Dişhekimleri Odası, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Odadan yapılan açıklamada "Verilen çekilme kararı ile ülkemizde giderek artan kadına karşı şiddet ile aile içi şiddet vakalarının önüne geçilmesi daha olanaksız hale geliyor" denildi.

Ankara Dişhekimleri Odası, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı dava açtı

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekilmeye ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali amacıyla 29 Nisan 2021 tarihinde Danıştay’da dava açıldı.

Usulde paralellik ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı organlarının fonksiyonları yönünden tespit edilen hukuka aykırılıkların öncelikli olarak vurgulandığı dava dilekçesinde Yürütmenin Durdurulması talebi de yer aldı.

"Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmaması ve ardından verilen çekilme kararı ile ülkemizde giderek artan kadına karşı şiddet ile aile içi şiddet vakalarının önüne geçilmesi daha olanaksız hale gelmektedir" diyen Ankara Dişhekimleri Odası yönetimi, şu ifadelere yer verdi:

Gün geçtikçe yerleşik hale gelen şiddet eğilimi ve toplumsal algı yapısı; tüm kadınların ve buna bağlı olarak tüm bireylerin menfaatlerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümünde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" diyor, Sözleşmenin feshine ilişkin kararın yargı organlarında bir an önce iptal edilmesi beklentimizi bir kez daha yineliyoruz.