Ankara Üniversitesi’nde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden sonra Rektörlüğün Tıp Fakültesi’nde de bölüm talebi olmaksızın öğretim üyesi kadrosu ilan ettiği ortaya çıktı.

Ankara Tıp’ta kişiye özel kadro iddiası: Kimseye sormadan ilan yayınladılar!

HABER MERKEZİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadın hastalıkları ve doğum, üroloji ve acil tıp anabilim dallarında ilan edilen profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının anabilim dalının istekleri doğrultusunda olmadığı, anabilim dalı öğretim üyelerinin kadro ilanlarını Resmi Gazete’de yayınlandığında fark ettiği öğrenildi.

Sözü edilen kadrolar için istenilen özel koşullar ise açılan kadrolara atanacak kişilerin isimlerinin dahi belli olduğunu, ilanların “kişiye özel” yapıldığı iddia ediliyor.

Akademik kadro ilanlarında teamülün, anabilim dalının ihtiyaçları doğrultusunda ve ilgili akademik kurulun kararıyla ilan edilmesi şeklinde olduğu biliniyor. Akademik kadroların henüz oluşmadığı yeni kurulan üniversitelerde kadrolar rektörlük tarafından ilan edilebiliyor. Ancak, Ankara Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde bu tarz uygulamalar “yanlış ve tepeden inmeci” olarak değerlendiriliyor.

Yıllardır kökleşmiş olan uygulamaya göre, üniversite öğretim üyeleri kendi anabilim dallarının ihtiyaçlarına göre kadro talebinde bulunuyorlar. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın, son kadro ilanında bu uygulamanın dışına çıkarak kendi inisiyatifiyle kadro ilan etmesi, Anabilim dallarının yazılı olarak talep edilen ihtiyaçları karşılanmayıp bunun yerine Rektör’ün belirlediği ve alınacak ismin de adeta önceden belirlenmiş olması kaygıları artırıyor, kadro ilanının bir kadrolaşma faaliyeti olduğu ve üniversiteye zarar vereceği endişesi ifade ediliyor.

Kadroya atanacak kişinin tarif edilmesi şeklinde özel koşullar konulması, YÖK’ün 12.06.2018 tarihli yönetmelik değişikliği ile olanaksız hale getirilmişti. O değişiklikte “…ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” deniliyor. Bu düzenlemeyle YÖK, kamuoyunda büyük tepki çeken “adrese teslim kadro” olarak tanımlanan uygulamayı önlemeyi amaçlamış idi. Bugünkü uygulamada ise, sözü edilen kadrolar için ilan edilen özel şartlar, atanacak kişiyi adeta tarif ediyor.