Google Play Store
App Store

Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yarın TBMM Genel Kurul gündemine gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto amacıyla 1. Meclis’e yapacağı yürüyüşü, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı’ gerekçesiyle yasakladı.

Kaynak: ANKA
Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yapacağı yürüyüşü yasakladı
FOTOĞRAF: ANKA

Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yarın TBMM Genel Kurul gündemine gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto amacıyla 1. Meclis’e yapacağı yürüyüşü, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı’ gerekçesiyle yasakladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, yarın TBMM Genel Kurul gündemine geliyor.

Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto amacıyla saat 16.00’da TBMM’nin yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı’ndan 1. Meclis’e yürüme kararı aldı.

Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yürüyüşünü ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı’ gerekçesiyle yasakladı.

Eğitim-İş, valiliğin yasağına rağmen 1. Meclis’e yürüyeceğini duyurdu.