Antalya Sağlık Müdürlüğü, iş bırakan sağlık emekçilerine disiplin soruşturması açılmasını istedi!

Sabri Kırdar/ANTALYA

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimliklere gönderdiği yazıda iş bırakma eylemine katılan sağlık emekçilerine disiplin soruşturması açılmasını istedi.

Hastane başhekimliklerine gönderilen yazıda, “Sağlık çalışanlarının, üstelik küresel salgın döneminde sağlık kamu hizmetini, görevi terk ederek ve başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatma sonucunu doğuran her türlü davranışın disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirmesi gerektiği belirtilmektedir” denilerek Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın yazısının tüm personele de duyurulmasını istedi.

Konuya dair BirGün’e açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz “Üretimden gelen gücümüzü kullanmaya dev edeceğiz” dedi.

Şükran İçöz şöyle devam etti:

“Sağlık emekçilerinin taleplerinin hiçbiri ile ilgili adım atmayan Bakanlığın, ‘gereken yapılmaktadır’ diyerek il müdürlüğüne yazdığı yazı, sağlık emekçilerinin taleplerinin Bakanlıkça anlaşılmadığını gösterdiği gibi sendikal hakları yok saydığını da gösterdiğinden kimi hususları Bakanlığa hatırlatma zorunluluğumuz doğmuştur.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kronikleşen sorunların çözmek ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu için yıllardır mücadele ediyoruz. Az sayıda sağlık emekçisiyle çok işi yaptırmak için her türlü zor ve baskıyı kullanan liyakatsız yöneticilere; çalışma ortamının güvenliği, mali, sosyal ve özlük haklarımızın her gecen gün pandemi bahanesi ile tırpanlanmasına, işyüküne, psikolojik şiddete, işine ve kendine yabancılaştırmaya, değersizleştirilmeye, intiharlara, fiziksel şiddetin artarak devam etmesine, iş yerlerinden cenazelerin çıkmasına karşı mücadelemiz halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi mücadelesinden bağımsız değildir. Nitelikli sağlık hizmeti ancak sağlık emekçilerinin insanca çalışma koşullarının, haklarının güvence altına alındığı bir ortamda verilebilir.

‘SENDİKAL FAALİYETLER VE İŞ BIRAKMALAR DİSİPLİN CEZASI KONUSU OLAMAZ’

Taleplerimizin görünür kılınması için Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan iş bırakma hakkı da dahil olmak üzere sendika ve eylem hakkımızı kullanıyoruz.

Sendikal faaliyetlerin, iş bırakma da dahil olmak üzere disiplin cezasına konu olamayacağı AİHM, AYM ve Danıştay kararları ile de hüküm altına alınmıştır.

Her geçen gün hekiminden hemşiresine sağlıkta şiddetin viral bir salgın gibi artışını durdurmak, iş güvenliğini sağlamak ve çalışanların yaşam hakkını korumak yükümlülüğünde olan Bakanlık çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakan sağlık emekçilerine gözdağı vermeye çalışmak yerine üzerine düşen sorumlulukları acilen yerine getirmelidir.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse yapılan iş bırakmalar; Sağlık Bakanlığının görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, sağlık emekçilerinin sağlık emek ve meslek örgütlerinin taleplerini duymaması, mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmemesi, pandemiyi bilimsel ilkelerden uzak yönetmesi sonucundan halkın sağlığa erişiminin hakkının engellenmesinden, kamusal sağlık hizmetinin verilemez duruma gelmesinden ve bizim Tıbbi Deontoloji ve meslek etiği ısrarımızdan kaynaklıdır. Keşke Bakanlık sorunların çözümü ve halk sağlığı konusunda ısrarcı olsaydı tüm bunlar yaşanmazdı.

Bu nedenle gözdağı verme amaçlı hazırlanan hukuka ayrılık barındıran bu yazı bizim için yok hükmündedir. Fiili, meşru ve haklı mücadelemize kaldığımız yerden sonuç alıncaya kadar daha güçlü bir katılımla ve iş bırakmalarla devam edeceğiz. Sendikal hak kullanımının engellenmesine yönelik her türlü fiili ve hukuki girişime karşı hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz.”