Genel Sağlık-İş tarafından yapılan araştırmada, pandeminin ve ekonomik krizin kadın sağlık çalışanları üzerindeki etkileri ortaya çıktı. Kriz ve Kadın Sağlık Çalışanları Araştırması Raporu’nda, kadın sağlık çalışanlarının yüzde 82,3’ünün işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğu, yüzde 57’sinin ise yurtdışında çalışmak istediği belirtildi.

Araştırma: Her 10 kadın sağlık çalışanından 8’i gelecek kaygısı yaşıyor

Berkay SAĞOL

Genel Sağlık-İş Sendikası tarafından yapılan “Kriz ve Kadın Sağlık Çalışanları” araştırması, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde pandeminin ve ekonomik krizin kadın sağlık çalışanları üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 46’sının en az bir kere Covid-19 hastalığı geçirdiği açıklanan raporda, kadın sağlık çalışanlarının yüzde 88,4’ü pandemi sürecinde fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkileyen faktörlere maruz kaldıklarını belirtti. Araştırmada, her 10 kadın sağlık çalışanından 8’inin gelecek kaygısı bulunduğu kaydedildi.

'KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 4’TE 3’Ü BORÇLU'

Yüzde 78’i borçla yaşayan kadın sağlık çalışanları, elektriğinden, doğalgazından, gıda harcamalarından kıstığı ifade edilirken, kadın sağlık çalışanları içerisinde kredi kullanıcı olanların oranı ise yüzde 84 olarak açıklandı.

Raporda, pandemi ile birlikte kamuda sağlık hizmetlerinde çalışanlar açısından güvencesiz çalışma ve gelecek kaygısı temelinde en çok tartışılan konulardan biri yurtdışında çalışma ve istifa etme durumu olduğu belirtildi. Sonuçlara göre, kadın sağlık emekçilerinin yüzde 82,3’ünün işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğunu gösterirken, yüzde 57’si yurtdışında çalışmak istiyor. Yüzde 15,4’ü ise yakın zamanda yurtdışında çalışmakla ilgili hazırlığa başlarken, katılımcıların yüzde 20,5’i görevinden istifa etmeyi düşünüyor.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Kadın sağlık çalışanları, krizin etkilerini doğrudan hissetmektedir. Her 10 kadın sağlık çalışanından 8’inin gelecek kaygısı bulunmaktadır. Pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’i psikolojik destek almak istemiş ancak yeterli ekonomik güce sahip olmadığı için bunu başaramamıştır. Tüm bu olumsuz tablonun sonucunda kadın sağlık çalışanlarının yarısından fazlası yurtdışında çalışmak istemekte, yüzde 15,4’ise bu konuda harekete geçmiş durumdadır” dedi.