birgün

-3° AÇIK

EKONOMİ 11.01.2021 17:21

Araştırma: İstanbulluların yüzde 56,5'i geçinecek kadar kazanamıyor

İstanbul İstatistik Ofisi'nin araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 56,5’i aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını ifade etti. Araştırmaya katılanların yüzde 27,3’ü ise işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi. İş arayıp bulamayan grubun yüzde 69,1’i yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.

Araştırma: İstanbulluların yüzde 56,5'i geçinecek kadar kazanamıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan, “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu”nu yayımladı.

Rapor, 28 Aralık 2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

Rapora göre, kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,9 olurken, yüzde 56,5’i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini ifade etti.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

YÜZDE 49 ÜLKE EKONOMİSİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

>> Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı ekim ve kasım ayına göre azalarak yüzde 49 oldu. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini ve seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise kasım ayına göre artarak, yüzde 25,1 ile yüzde 25,9 olarak gerçekleşti.

>> Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,9, iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20, seyrinin değişmeyeceği kanaatinde olanların oranı yüzde 30,1 düzeyinde ölçüldü.

YÜZDE 56,5 GEÇİNECEK KADAR PARA KAZANAMIYOR

>> Katılımcıların yüzde 56,5’i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 39,7’si ise geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3,8’i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının azaldığı görüldü.

ARALIK AYINDAN BORÇ ALMA VE VERME ORANI ARTTI

>> Kasım ayına göre, borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu.

>> Katılımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının azaldığı görülürken, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı arttı.

>> Katılımcıların yüzde 70,9’u bin TL tutarında, yüzde 85,3’ü ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Kasım ayına göre karşılayamayacağını söyleyenlerin oranında düşüş görüldü.

YÜZDE 27,3 İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSU YAŞIYOR

>> Katılımcıların yüzde 49,7’si çalıştığını, yüzde 80,1’i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69,8’i işinden memnun olduğunu, yüzde 20,6’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi.

İŞ ARAYANLARIN YÜZDE 69,1'İ İŞ BULAMAYACAĞINA İNANIYOR

>> Katılımcıların yüzde 37,2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 19,5’u emekli olduğunu, yüzde 15,2’si iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayıp bulamayan grubun yüzde 69,1’i yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti. Kasım ayına göre bu oranda düşüş görüldü.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız