birgün

6° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

BİRGÜN EGE 14.01.2022 11:28

Asgari ücret protokolü acilen yenilenmeli

Asgari ücret protokolü acilen yenilenmeli

BirGün EGE

TMMOB tarafından Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları asgari ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak belirlendi. EMO İzmir Şubesi, 2012 yılında SGK’la imzalanan daha sonra ise 2017 yılında feshedilen protokolün tekrar imzalanması için çağrıda bulundu.

EMO İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, TMMOB tarafından belirlenen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için asgari ücretin, meslek hayatını özel bir uzmanlık, deneyim ve belge gerektirmeyen bir alanda sürdüren mühendisler için asgari olarak belirlenmiş bedel olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu asgari ücretin uygulanmasına yönelik olarak EMO İzmir Şubesi komisyonlarında geliştirilen önerilerin, önce Oda Merkezine oradan da TMMOB`ye taşınmasıyla 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalanmıştır. Protokole göre; TMMOB ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında SGK`ya iletilmekte ve kamuoyuna duyurulmaktaydı. SGK ise ücretlerin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirleri almaktaydı” denildi.

SGK’nın 2017 yılında protokolü tek taraflı olarak feshettiği vurgulanan açıklamada, “Bu fesihle birlikte üyelerimizin özlük hakları gerilemiştir. Ekonomik krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezunların deneyimsizliği daha kolay suistimal edilmekte ve çalışma hayatına devam eden meslektaşlarımız daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır. Meslektaşlarımızın ücretlerinin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretinin altında gösterilmesi engellenmelidir. SGK`yı emeğiyle geçinen, ülkemiz için artı değer üreten mühendislerin en azından ‘asgari’ haklarına saygı göstererek, protokolü yenilemeye ve etkin bir biçimde uygulamaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.