Asıl sebep öngörüsüzlük
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

HDP, depreme yönelik tespit ve önerilerini bir basın toplantısı ile duyurdu. Raporda, siyasi iktidarın öngörüsüzlüğü, deprem sonrasındaki koordinasyonsuzluk ve kurumlar içerisinde yerleşmiş nepotizmin ortaya çıkan tablonun nedeni olduğu belirtildi.

Basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, daha önce de pek çok yıkıcı deprem yaşanmış olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmamasının nedeninin öngörüsüzlük olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Son yaşanan depremle; AKP-MHP iktidarının gerekli ve yeterli deprem önlemlerini almadığı, kamu kurumlarının hazırlıksız olduğu, büyük bir organizasyon ve koordinasyon sorunu yaşandığı açıkça görülmüştür."

"Doğal afetlere müdahalede yetkili kurum olan AFAD İçişleri Bakanlığına bağlanmış, kurumun bütçesi genel bütçenin yüzde 0,25’i oranında belirlenmiş, kurumun yönetim kadrosu nepotizme teslim edilmiş, personel ve ekipman eksikliği açıkça ortaya çıkmış, asli görevi afetlere acil müdahale olan bu kurum iktidarın hırsızlık ve yolsuzluk kapısı haline getirilmiştir. Kızılay da kurum yönetimi açısından liyakatsizlikle malul ve arpalık olarak kullanılan, halka yardım ulaştıran değil malzeme satan bir şirket durumuna getirilmiştir."

Deprem sonrasında sivil toplum ve siyasi partilerin oluşturduğu dayanışma çalışmalarına yönelik engellemeleri de eleştiren Buldan, "siyasi iktidar, deprem bölgesinde yaşanan muazzam toplumsal dayanışmaya adeta bir kâbus gibi çökmeye çalışmıştır. Mülki amirlerin, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarını engellemeye çalışması ibretlik bir tablo oluşturmuştur." dedi. HDP’nin hazırladığı raporda, olası depremlere karşı alınması gereken bazı önlemler de şöyle sıralandı:

•Bina kusuruna bağlı meydana gelen yıkım ve ölümlerden inşaat, ruhsat, onay aşamasında birinci derecede sorumlu olan herkes için mevzuatta cezai yükümlülükler arttırılmalı ve kesinlikle uygulanmalıdır.

•Afet bilinci ve kültürünün gelişmesi için ilköğretimden itibaren coğrafya ve jeoloji dersleri müfredata alınmalı; afet öncesi, afet anı ve sonrası için eğitimler verilmeli, afet esnası ve sonrasında yapılacaklara dair eğitimler ilkokul seviyesinden başlatılmalıdır.