Ata tohum: Ogliv
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Eşitlikçi, sürdürülebilir,

dayanışmacı

bir platform Ogliv:

"Og" öğrenmenin ilk hecesi,

"liv" ise yüzyıllar önce

Çinceden geçmiş,

"katık, katkı" anlamında.

Yereldeki beceri ve bilgelik

ile verimli gelişmeye destek.

Ekonomik-toplumsal gelişme

ve sanat-kültür projeleri için.

İlk somut adım:

Bilecik Pazaryeri'nin

eşsiz boncuk fasulyesinden

siz de alın:

üreticiyi hem 'ata tohum'

ve sağlıklı yetiştiriş,

hem de doyurucu alım fiyatı

ile ayakta tutalım. Gelir

kamu yönetiminin de desteğiyle

bölgede tespit edilen

kalkınma projeleri için

fona aktarılıyor:

www.ogliv.com

Dilerim

Ogliv bir kurum olarak

kendi de

bir ata tohum olur,

nice katkılarda

bulunabilir, bizimle.