TMMOB Mimarlar Odası, yargıya taşınan Atatürk Havalimanı ihalesinde yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinin üstünde “İdarenin İlk Savunması Beklenmeksizin Yürütmenin Durdurulması Taleplidir” ibaresi dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı ihalesi yargıda: TMMOB, yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açtı

İstanbul Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla birlikte 2019'da tarifeli seferlere kapatılan ve iktidarın 'millet bahçesi'ne dönüştürülmesi için 2.1 milyar TL teklif bedeli üzerinden sözleşme imzaladığı Yapı ve Yapı Şirketi'ne ait iş makineleriyle pisti kırılmaya başlanan Atatürk Havalimanı ihalesi, yargıya taşındı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası'nın yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın dilekçe detaylarını paylaştı.

Mimarlar Odası'nın açtığı davada, TOKİ'nin 29 Nisan'da pazarlık usulüyle yaptığı Millet Bahçesi ihalesinin imar planlarına aykırı olduğu belirtildi. Atatürk Havalimanı sahasının, imar planlarında halen havalimanı olarak göründüğü ve bunun değiştirilmediği vurgulandı.

Yasaya göre, yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için 'idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması' ve 'idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması' koşulları aranıyor. Bu iki koşul bir arada mevcutsa, mahkeme davalı idarenin savunmasını alarak yürütmenin durdurulması kararı verebiliyor ancak, davaya konu olan işlem, “uygulamakla etkisi tükenecek” nitelikteyse, savunma alınmadan da yürütmeyi durdurma kararı alınması hukuken mümkün.

Toker, haberinde şu ifadelere yer verdi:

TOKİ'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin mevzuata aykırı biçimde kamuya duyurulmadığına dilekçede dikkat çekildiği detayını paylaşan Toker, haberde "Mimarlar Odası, dava dilekçesinde bu konuya mercek tutuyor: Atatürk Havalimanı'nın kamuoyu önünde gerçekleşen pist kırma kastedilerek bu yolla, kamu yatırımının kullanılamaz hale geleceği vurgulanıyor. Tam da bu nedenle idarenin savunmasının alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Teknik verilerin bu sebeple detaylarıyla mahkemeye sunulamadığı kayda geçirilerek, ihaleye ilişkin dosyanın TOKİ tarafından mahkemeye sunulması isteniyor.

“MİLLET BAHÇELERİ REHBERİ” NE DİYOR?

TOKİ ihalesinin yasaya, kamu yararına şehircilik, planlama ilkelerine neden aykırı olduğu analiz edilirken “Atatürk Havalimanı sahası, yürürlükte bulunan imar planları uyarınca hâlâ havalimanı fonksiyonunu haizdir" ifadesi dikkat çekiyor. Bu tespite kanıt olarak da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmış olan “Millet Bahçeleri Rehberi” gösteriliyor.

2020 Mayıs tarihli Millet Bahçeleri Rehberi'nin 28. sayfasında şöyle deniliyor:

“Millet Bahçesi yapımı öngörülen alanda ele alınması gereken bir diğer husus da alanın imar durumudur. Millet Bahçesi yapılması düşünülen alanın park, rekreasyon, mesire, ağaçlandırılacak alan gibi kullanımları içermesi, Millet Bahçesi kullanımına uygun hale getirilmesi, kent bütününde yeşil akslar oluşturması ve diğer alanlarla birlikte kent ekolojisini desteklemesi önemlidir. Bu doğrultuda, Millet Bahçesi (MB) gösteriminde imar planında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.”