AVM ve rezidans planına iptal

22.11.2019 21:21 GÜNCEL
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, kentin en değerli bölgelerinden biri olan Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini yapılaşmaya açan imar planında kamu yararı görmedi. Plan iptal edildi

HABER MERKEZİ

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 17-25 Aralık sürecinde de gündeme gelen Etiler Polis Okulu arazisini yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ile bu parsellerin kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin 26 Aralık 2012 tarihinde imar planı değişikliği yaptı. Plan değişikliği araziye, alışveriş merkezi, rezidans, mağaza, restoran ve otel yapımına izin çıktı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN…

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancılar Odası, bu plan değişikliklerine karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açtı. Dosya kapsamında alınan iki adet bilirkişi raporu, söz konusu imar planlarının şehircilik ilkeleri ve hukuka aykırılığını gözler önüne serdi.

Ancak İstanbul 7. İdare Mahkemesi, geçen yıl 30 Ekim’de davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine ilgili iki meslek odası, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararı üzerine istinaf yoluna başvurdu.

Başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdare Dava Dairesi 20 Eylül’de verdiği kararla dava konusu işlemi iptal etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi: “...İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi, dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğünden…’ dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir…’ gerekçesi ile yargılama konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”