birgün

16° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

BİRGÜN EGE 23.05.2020 15:34

Aydın Barosu ve meslek odalarından ortak tepki: Meslek odaları etkisizleştirilmek isteniyor

Aydın’da faaliyet yürüten meslek odaları temsilcileri tarafından, meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin tartışmaların ardından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Meslek odaları etkisizleştirilmek isteniyor” denildi

Aydın Barosu ve meslek odalarından ortak tepki: Meslek odaları etkisizleştirilmek isteniyor

BİRGÜN İZMİR

Meslek odalarının yapısının değiştirilmesi girişimine bir tepki de Aydın’dan geldi. Aydın Barosu, TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Aydın Tabip Odası ve Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, görüş ve önerileri sunanlardan oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya açmadan, gizlice ve kapalı toplantılarla, değiştirilmek istenmesi kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Kamu yararını gözetmeyi öncelik olarak gören, kamu hizmetini; eşit ve demokrat bir biçimde yerine getiren baro ve akademik meslek odalarının, seçim sistemlerinde de üye sayılarının en demokratik şekilde temsil edildiği ve katılımcı demokrasi anlayışı ile hareket edildiği tüm üyelerimiz tarafından bilinmektedir. Bu nedenle demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir” denildi.

DEMOKRASİYE VE LAİKLİĞE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN HEDEF GÖSTERİLMEKTEYİZ

Açıklama son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Kuruldukları günden bu yana; üyelerinin mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarını; yurttaşların toplumsal ve ekonomik sorunlarından ayırmadan, hukuki, teknik ve mali bilgisini kamunun hizmetine sunan, halkın hak ve özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin de teminatıdır. Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine getirilen, ‘barolara ve akademik meslek odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik çalışmalarla; barolar ve akademik meslek odalarının bölünerek parçalanmasının, etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının amaçlandığı açıktır. Bizler, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının, seçim sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip etkisizleştirilmek istenmesinin arkasındaki asıl rahatsızlığı biliyoruz. Meslek odaları olarak, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin değil, her açıdan kamunun yararını savunuyoruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef gösterilmekteyiz. Eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; güvenceli çalışma yaşamının olmazsa olmazlarıdır. Sosyal hukuk devletinin sürekliliği; planlama, sanayileşme, kalkınmada kamusal yararların önceliği, kamusal hizmet ve kamusal denetimin doğru bir şekilde yapılması için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi bundan sonra da her koşulda sürdüreceğiz. ”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız