2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları

Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan OHAL kararnamesinde yer alan bazı hükümlerin iptaline karar verdi. Başvuruda, kamu personeli, kurum ve kuruluşlar ile yurt dışında eğitim görenlere ilişkin maddelere yönelik itirazlar yer alıyordu.

Abone Olgoogle-news
AYM, 15 Temmuz OHAL kararnamesindeki bazı hükümleri iptal etti

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle çıkarılan Olağanüstü Hal (OHAL) kararnamesinde yer alan bazı hükümleri iptal etti.

AYM'nin, iptale yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Koç ile 113 milletvekilinin 2018'de yaptığı başvuruya ilişkin gerekçeli kararı yayımlandı. Darbe girişimi nedeniyle kamu personeli, kurum ve kuruluşlar ile yurt dışında eğitim görenlere ilişkin maddelere yönelik itirazı inceleyen AYM, madde metninde yer alan bazı ibareleri anayasaya aykırı bularak iptal edilmesine karar verdi.

AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gerekçeli kararında, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kamu görevinden çıkarılacak kişilerin tarif edildiği madde metninde, "Terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olan" cümlesinde, "üyeliği, mensubiyeti veya" ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildi.

"PASAPORT İPTALLERİ ANAYASA'YA AYKIRI"

Yüksek Mahkeme, yasanın, kurum ve kuruluşlara ilişkin alınan tedbirlere ilişkin maddesinde yer alan ve "kamu görevlerinden çıkarılan kişilerin pasaportlarının iptaline" ilişkin ibarenin de anayasa aykırı olduğuna ve iptal edilmesine hükmetti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM, yasanın aynı maddesinde "terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gazete, dergi, vakıf, dernek ve özel sağlık kuruluşlarının taşınır ve mal varlığının Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak devredilmesinde "her türlü kısıtlamadan ari olarak" ibaresini anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi.

Aynı madde metninde, bu kuruluşların söz konusu taşınır ve mal varlıklarının devrinde, bunların "her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden hak talebinde bulunulamayacağına" ilişkin hüküm AYM tarafından anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edildi.

Bu kapsamda yer alarak yurt dışında eğitim görenlerden öğrencilikle ilişkisi kesilenlerin, gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemlerinin yapılamayacağına ve akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacağına ilişkin ibare de anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen hükümler arasında yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlana ilgili karara, buradan ulaşabilirsiniz.