AYM, AKP’nin kritik OHAL düzenlemesini iptal etti. Yüksek Mahkeme, örgüt üyeliği kararı yerine “mensubiyet” bahanesiyle memuriyetten ihracı, pasaport ve unvan iptallerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. KHK’lerle kapatılan kuruluşların hak arama yolları ise yeniden açıldı.

AYM’den KHK iptali

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP, OHAL düzenlemesinin Anayasa’nın başlangıç kısmı ile 25 maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 7092 sayılı OHAL KHK’sinin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un iptalini isteyen CHP’ye AYM’den olumlu yanıt geldi.

15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) AYM önüne gelmeye devam ediyor. Yüksek mahkeme, iktidarın keyfi nitelikteki düzenlemeleri hakkında bir bir iptal kararı alıyor.

7092 Sayılı KHK kapsamında, “terör örgütleri ile mensubiyetleri bulunması” kişilerin memuriyetten kesin ihraçlarına gerekçe olarak gösterildi. Bu kararın yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşların mahkeme kararı olmadan, soyut gerekçelerle memuriyetten atılmalarının önü açıldı. Aynı düzenleme kapsamında ayrıca bu kişilerin pasaportlarının iptal edileceği, varsa kaldıkları lojmanlardan çıkarılacakları, silah ve pilotluk ruhsatlarının da yok sayılacağı hüküm altına alındı. İktidar partisinin tartışmalı düzenlemeleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Rütbesi alınan TSK personelini de hedefe alan AKP, bu kişilerin pasaportlarının iptal edileceğini hüküm altına aldı. CHP’nin bu düzenlemelere yönelik itirazlarını görüşen AYM, iptal kararı verdi.

KAPATILAN KURULUŞLARIN HAK TALEBİ

AYM’nin iptal kararı verdiği bir diğer düzenleme, terör örgütleri ile “bağlantısı” bulunduğu öne sürülen kurum ve kuruluşların kapatılması hakkında oldu. AKP, kapattığı kuruluşların mallarını Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devretti. Ayrıca bu kişilerin Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir hak talep edemeyeceği hüküm altına alındı. AYM, bu düzenlemeyi de Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

DENKLİK VE UNVAN İPTALİ

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, iktidarın itiraza konu KHK ile ele aldığı bir başka düzenleme oldu. Bu kapsamda, milli güvenliği karşı faaliyette bulunduğu öne sürülen kanun kapsamındaki öğrenci ve akademisyenlerin gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemlerinin yapılamayacağı, söz konusu eğitim kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacakları vurgulandı. AYM, bu başvuruya da olumlu yanıt vererek düzenleme hakkında iptal kararı verdi.