birgün

13° AÇIK

GÜNCEL 03.06.2021 14:00

AYM kararını verdi: Doktor öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenecek

Anayasa Mahkemesi, üniversite hastanesinde öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimlere aynı kurumda devlet memuru statüsüyle çalışan uzman hekimler gibi nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamındaki ayırımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararla birlikte artık üniversite hastanelerinde öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimler de nöbet ücreti alabilecek.

AYM kararını verdi: Doktor öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenecek

Farklı üniversite hastanelerinde Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi uzman doktor olarak görev yapan 6 öğretim üyesi, çeşitli dalların uzmanları olarak tuttukları acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle ilgili üniversite rektörlüklerine başvurdu. Ancak rektörlükler, bu başvurulara olumlu yanıt vermedi.

Kararın iptali istemiyle doktorlar, çeşitli mahkemelerde davalar açtı. Bazı mahkemeler doktorları haklı bulurken, bazı mahkemeler ret kararı verdi. Rektörlüklerin itirazı üzerine ise bölge idare mahkemeleri, üniversite hocaları lehine alınan kararları bozdu. Kararın gerekçesinde, ilgili kanunda öğretim görevlisi doktorlara nöbet ücreti ödenmesine ilişkin hüküm bulunmadığı savunuldu.

İHLAL KARARI

ankaragazetecisi.com'da yer alan habere göre, bunun üzerine konu, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Hasan Tahsin Gökcan başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm, üniversite hastanesinde öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimlere aynı kurumda devlet memuru statüsüyle çalışan uzman hekimler gibi nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamındaki ayırımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, davaları reddeden idare mahkemelerine kararın bir örneğini göndererek, yeniden yargılama yapılmasını ve ihlalin giderilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, ihlal kararının gerekçesinde, şu değerlendirmede bulundu:

“Anayasa Mahkemesi, anılan tespit üzerine somut olayın özel koşulları altında nöbet ücreti ödemesi uygulamasındaki farklı muamelenin sonuçlarını ölçülülük bağlamında ele almıştır. Sonuçta kamu makamlarının kamu personel rejimi ve buna bağlı olarak hizmet şartları ve mali haklarının belirlenmesi bakımından geniş bir takdir yetkisi bulunmakla birlikte somut olayın koşulları altında 657 sayılı Kanun’a tabi uzman doktorlar ile 2547 sayılı Kanun’a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığını belirtmiştir.

Buna göre olayda objektif ve makul bir gerekçe gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahalenin sonuçlarının giderilmediği, müdahalenin boyutu ve sonuçlarının ağırlığı ile idarenin bu sonuçlara yol açan işlemlerinin başvurucuya aşırı bir külfet yüklenmesine yol açtığı kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu gerekçelerle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmiştir.”

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol