AYM, OHAL döneminde hukuk dışı kararlar alanların cezai sorumluluklarının olmaması hükmünün iptaline yönelik başvuruyu reddetti. Kararı değerlendiren CHP’li Tanrıkulu, “Kararla birlikte işlenen birçok suçun cezasızlıkla üzerinin örtülmesini sağlamıştır” dedi.

AYM, ‘OHAL’de karar alanların cezai sorumluluğu olmaz’ dedi: Hukuksuzluğun  üstü örtülecek

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), kanunlaşan Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) bazı hükümlerinin iptal edilmesine dair başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, CHP’li 125 milletvekilinin OHAL döneminde karar alanların cezai sorumluluğu olmaması hakkındaki hükmün iptaline ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM, 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 5 maddesiyle ilgili iptal istemini görüştü.

OHAL döneminde karar alanların hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağına dair düzenlemeye ilişkin karar veren AYM, bu maddeyi iptal etmedi.

‘PERSONEL SORUMLU TUTULMAYACAK’

Anayasa Mahkemesi aldığı kararı gerekçelendirirken OHAL döneminde görevlerini yerine kamu personelinin kendilerine KHK ile tanınan yetkileri kullanmaları durumunda herhangi bir cezai sorumluluğunun doğmayacağının altını çiziyor. Bu dönem zarfı içerisinde geçici olarak tanımlanan yetkilerden kaynaklı uygulamalardan sorumlu tutulamayacağını belirtiyor.

Kararı değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL döneminde birçok hukuksuzluk yapıldığını söyledi. Bu hukuksuzlukların kamu görevlileri eliyle yapıldığını vurgulayan Tanrıkulu, “KHK ile getirilen bu maddenin asıl amacı bu hukuksuzlukları yapanlara bir cezasızlık güvencesi verilmesi. OHAL olsa dahi sonuçta devlet ve bu devletin memurları hukuka uygun davranmak zorundadırlar. Bununla birlikte hukuka uygun davranmama güvencesi verildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi de maalesef bunu Anayasa’ya aykırı görmedi” dedi.

DEVLET GÖREVLİLERİNE KORUMA

AYM’nin konu hakkındaki değerlendirmesinin hukuka uygun olmadığını ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi: “Bu düzenleme, çok açık bir biçimde hukuk devleti ilkelerine idarenin eylem ve işlemlerinin hukuk içerisinde olmasına aykırılık teşkil ediyordu. Bu karar, OHAL döneminde işlenen birçok suçun cezasızlıkla üzerinin örtülmesini sağlamıştır. İdari ve adli soruşturmadan muaf olanlar bilsinler ki; Anayasa’ya aykırı olan bu düzenlemedeki cezasızlık bir gün mutlaka karşılarına çıkar. Yüksek yargı bu hukuksuzluğu meşrulaştırmış oldu. 12 Eylül’de Kenan Evren geçici madde ile kendine nasıl koruma sağladıysa AYM, bu kararla devlet görevlilerine koruma sağlamıştır.”