birgün

16° AÇIK

BİRGÜN EGE 20.01.2020 12:31

Ayrıcalıklı imar hakları oluşturan plan notları iptal edildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan bazı plan notlarının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle Mimarlar Odası tarafından açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi’nce haklı bulundu ve mahkeme planlama uygulamasının iptaline karar verdi.

Ayrıcalıklı imar hakları oluşturan plan notları iptal edildi

BİRGÜN İZMİR

Karabağlar Belediyesi’nin hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.06.2018 tarih, 05.731 sayılı kararı ile Karabağlar’da yer alan yaklaşık 780 hektarlık alanda plan değişikliğinde yer alan söz konusu plan notları şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olarak görüldü.

Mimarlar Odası’nın; İzmir 3.İdare Mahkemesi’ne "Planlama kararları; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmak zorunda olduğu, plan kararlarının seçenekli olamayacağı, plan, plan raporu ve plan notlarının bir bütün olması gerektiği ancak dava konusu plan değişikliği incelendiğinde plan notları ile plan paftaları üzerinde yer alan plan kararlarının örtüşmediği görülmektedir. Birbirinden farklı yapılaşma koşullarının bulunduğu, ayrıcalıklı imar hakları içeren seçenekli yapılaşmaların önerildiği, dikkate alındığında söz konusu işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu açıktır. Ayrıca dava konusu plan değişikliğinin bulunduğu bölgede yakın zamanda kapsamlı imar planı revizyonlarının yapıldığı, bu nedenle de yapılacak düzenlemelerin imar planı revizyonu ilkeleriyle uyumlu olmayan çok sayıda husus bulundurduğu" gerekçeleriyle açtığı davada, mahkeme 2019/82 Esas, 2019/1411 karar ile değişiklikleri iptal etti.

Söz konusu mahkeme kararı ile Karabağlar ilçesinde 1.24, 1.26, 1.29, 1.29.1, 1.29.2, 1.30, 1.30.1, 1.30.2, 1.30.3, 1.31, 1.31.1, 1.31.2, 1.31.3, 1.31.4, 1.31.5, 2.1.2 nolu plan notları iptal edilerken, 1.16 nolu plan notuna ilişkin kısmı ise reddedildi.

Kararda; yapılmak istenen plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları ortaya çıkaran ve bölgedeki nüfus, yapı ve trafik yoğunluğunu arttıran fakat buna dönük herhangi bir çözüm öngörülmeyen plan notlarının İzmir içindeki benzer birçok alan için emsal teşkil edeceği uyarısı yapıldı.

“BELEDİYELER GEREĞİNİ YAPSIN” ÇAĞRISI

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan, “Kentimizin daha sağlıklı gelişmesi için çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerinin benimsememiz gerekiyor. Bu konuda en çok duyarlılık göstermemiz gereken konu ise ayrıcalıklı imar haklarına yol açmamaktır” yorumunda bulundu.

Alpaslan; “İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2019/82 Esas, 2019/1411 Karar ve Bilirkişi Raporunda yer alan hususların dikkate alınarak Karabağlar İlçesi içerisindeki benzer diğer uygulamaların derhal iptal edilmesi hususunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin gereğini yapmasını talep ediyoruz” çağrısı yaptı.

Ayrıca dava konusu plan notlarından 1.16 nolu plan notuna ilişkin kısmın İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2019/82 Esas, 2019/1411 Karar ile reddedilmesi nedeniyle söz konusu kısma ilişkin olarak ilk derece mahkemesi kararının kısmen kaldırılması talebiyle istinaf yoluna başvurulduğu öğrenildi.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız