Ayrıcalıklı yapılaşmayı Danıştay durdurdu

07.01.2019 07:54 GÜNCEL
Ankara’da Büyükesat Vadisi’nde Mesa Koza Konut Projesi’ne dayanak olan nazım imar ile uygulama imar planı Danıştay’dan döndü. Planların yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davanın Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay, kararı bozdu ve dosyanın mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde ise söz konusu imar planlarının inşaat alanlarını ve yapı yoğunluğunu artıracağı ifade edildi. […]

Ankara’da Büyükesat Vadisi’nde Mesa Koza Konut Projesi’ne dayanak olan nazım imar ile uygulama imar planı Danıştay’dan döndü. Planların yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davanın Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay, kararı bozdu ve dosyanın mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinde ise söz konusu imar planlarının inşaat alanlarını ve yapı yoğunluğunu artıracağı ifade edildi. İmar planlarıyla birlikte, bölgedeki nüfus değişikliğinin belirsiz olacağı da kaydedildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kararın gerekçesinde komşuluk ilişkilerine de değinildiğine dikkat çekti. Candan, Danıştay’ın hükmünün kent hakkı kavramlarını da içerisinde barındıran bir karar olduğunun altına çizdi.