Pandemide LGBTİ+’ların yaşadıklarına ilişkin yapılan araştırmaya göre katılımcıların çoğu ayrımcılığa maruz kalabileceğini ve kendilerine inanılmayacağını düşünüyor.

Ayrımcılığı en çok onlar hissediyor

HABER MERKEZİ

Pandemi sürecinde LGBTİ+’lar yaşam hakkı başta olmak üzere barınma, sosyal yardım ve şiddet gibi sosyal hizmetlere erişim ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 856 LGBTİ+ yaptığı ‘Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu’nu yayımladı.

Pandemide LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimiyle ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırlanan raporda öne çıkanlar şu şekilde:

► Pandemide barınma ile ilgili sorun yaşadığını belirten 82 katılımcıdan 70 katılımcı ‘Barınma ihtiyacınız için herhangi bir kurum ya da kuruluşa başvuru yaptınız mı?’ sorusuna hayır, 12’si ise evet yanıtını verdi. Katılımcılar, varınma ihtiyacına ilişkin ayrımcılığa maruz bırakabileceğini düşündüğünü belirtti.

► Barınma hizmetiyle ilgili herhangi bir kuruluşa başvuru yapan 12 katılımcı, destek alamadığını beyan ederken bazıları dönüş bile almadığını söyledi.

► Sosyal yardımlara erişimle ilgili herhangi bir kuruluşa başvuru yapan 140 katılımcının 40’ı destek alamadığını beyan etti.

► Pandemide şiddete maruz bırakıldığını belirten 247 katılımcının 229’u herhangi bir kurum veya kuruluşa başvurmadığını belirtti. Kendilerine inanılmayacağını veya şiddetin devam edeceğini düşündüklerini aktardı.

***

Akit LGBTİ+’ları hedef aldı

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik ayrımcı dil ve nefret söylemini sürdüren hükümet yanlısı muhafazakâr medya, düşmanlaştırdığı Kaos GL Derneği’ni Ocak ayında da doğrudan hedef gösterdi.

Hükümet yanlısı ve muhafazakâr medyanın ocak boyunca homofobik nefret yayınlarını derleyen KaosGL Derneği, bu yayınların başında Yeni Akit’in geldiğine dikkat çekti. Metinde, şöyle denildi: “Homofobik nefretiyle ‘gurur’ duyuyor. ‘Toplum ve aile yapısını koruma’ amaçlı olduğunu söylediği ‘haberleri’nin, ‘çarpıtıldığını’ öne sürdü.”