TİHEK’in faaliyet raporu içler acısı tabloyu özetledi. Rapora göre kuruma en çok başvuru ‘adil yargılanma hakkı’ ihlalinden geldi. Bunu yaşam ve çalışma hakkı takip ederken ayrımcılığa dair en çok şikâyet engellilerden geldi.

Ayrımcılıktan her kesim şikâyetçi

Sercan SİNECAN

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) geçen günlerde 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Raporda işkence ve cezaevlerindeki kötü muamele iddialarıyla ilgili çarpıcı veriler yer aldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin en çok ihlal kararı verdiği adil yargılanma hakkı da başvuru yapılan konular arasında ilk sırada yer aldı.


Rapora göre 2021 yılında kuruma 1185 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 180’i ‘Ayrımcılıkla Mücadele’ görevi kapsamında 529’u ‘Ulusal Önleme Mekanizması Görevi’ kapsamında, 287’si ise ‘İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Görevi’ kapsamında oldu.

Ayrımcılıkla mücadeleyle ilgili en çok engellilik konusunda başvuru gerçekleşti. Onu sağlık durumu ve cinsiyet ayrımcılığı takip etti. Ulusal önleme mekanizmasıyla ilgiliyse en çok başvuru infaz kurumlarıyla ilgili oldu. Onu sağlık hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağı ihlali takip etti.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgiliyse en çok başvuru adil yargılanma hakkı ihlalinden geldi. Onu yaşam hakkı ve çalışma hakkı takip etti. Raporda ayrıca resen incelemelerle ilgili de bilgiler verildi. Resen inceleme yapılan olaylardan bazıları şöyle:

• Ankara Barosuna kayıtlı avukatlara duruşma tutanağı verilmemesi ve ara karar kurulurken avukatların duruşma salonundan çıkarılması iddiası

• Kamu hizmetlerine girişte engellilerin uğradıkları hak ihlallerine ilişkin tematik rapor

• Bolu Belediye Başkanı’nın ayrımcı söylemlerine ilişkin resen inceleme

• Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Bekir Güven’le ilgili basında ve sosyal medyada yer alan kötü muamele iddiaları hakkında resen inceleme

• Türkiye Down Sendromu Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın “kolaylaştırıcı kişi” uygulamasının özel gereksinimli öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturduğuna dair başvurusu hakkında resen inceleme.

ayrimciliktan-her-kesim-sikayetci-992431-1.