Ayvacık’taki  JES projesine  bilirkişi itirazı
Fotoğraf: BirGün

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynaklı arama amaçlı sondaj çalışması için verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararına bilirkişiler itiraz etti. Açılan davada bilirkişiler, proje tanıtım dosyasının eksik olduğuna ve projenin bölgeye vereceği zarara dikkat çekti.

Ayvacık ilçesi Erecek köyü yakınında Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited şirketince yapılması planlanan jeotermal kaynaklı arama amaçlı sondaj çalışması projesine ÇED gerekli değildir kararı verdi. Kazdağı Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Assos Dostları projeyi yargıya taşıdı. Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşif sonrası hazırlanan raporda bilirkişiler, itirazları haklı buldu.

Projenin tarım arazilerine, bitki örtüsüne, su kaynaklarına ve ormanlara olumsuz etkilerine dikkat çeken bilirkişilerin tespitleri şu şekilde:

• Su Kirliliği vb. yönetmeliklere uyulmadığı, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede, özellikle dere yataklarına varil, teneke vb. atık malzemelerin gelişi güzel bir biçimde atılması suretiyle önemli ölçüde çevre kirliliğinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

• Faaliyetin yapılacağı zemin ve çevrede yer alan tarımsal faaliyetler açısından proje tanıtım dosyasında (PTD) herhangi bir açıklama yapılmadığı, bunun teknik ve bilimsel açıdan önemli bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir.

• Proje tanıtım dosyası incelendiğinde; flora ve faunaya ait bilgiler sunulmuştur. Flora çalışmalarında; nasıl bir bilimsel yöntemin uygulandığına, kaç mevsim ve her mevsimde kaç gün arazi çalışmalarının yapıldığına ve tespit edilen türlerin teşhisinin nasıl yapıldığına hiç değinilmemiştir.

• Tek sondaj noktası verilmiş olmasına rağmen keşif günü sondaj sahasında ayrı ayrı 2 sondaj noktası gözlenmiş ve bu noktaların koordinatları haritaya işlendiğinde sondaj öneri noktasıyla uyuşmadığı tespit edilmiştir.

• Keşif günü kullanılan bentonitlerden artan kısmı sahaya çevreyi kirletecek şekilde bırakılmış olduğu tespit edilmiştir.

• PTD’nin mevzuatta öngörülen usule uygun hazırlanmadığı, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılmadığı; proje kapsamının asgari gereklilikleri taşımadığı, tarım arazileri ile yerleşim yerlerini, çevredeki bitki örtüsünü, su kaynaklarını ve doğal yaşamı, orman alanlarını olumsuz etkilediği ve çevreye ve insan sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin kabul edilebilir düzeyde olmadığı görülmüştür.