AKP, Anayasa’ya aykırı çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyor. Düşünce suçluları hapiste tutuluyor, Covid-19 bahanesiyle suçlular tahliye ediliyor. Anayasa’ya aykırı yetkiler ile çevre katliamının önü açılıyor.

Bahaneler ile antidemokratik düzenlemeler: İktidarın torbası aykırılıkla dolu
Fotoğraf: DepoPhotos

Hüseyin ŞİMŞEK

AKP’nin “depremin etkilerini en aza indirme” iddiasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu torba kanun teklifi, içerisindeki çok sayıda anti demokratik ve çevre katliamına yol açacak maddeyle birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Emekli ve memur maaşlarına zam öngören iktidar, siyasi mahkûmları cezaevinde tutup adli suçlara karışanları tahliye ediyor, deprem bahanesiyle ormanlık alanları yapılaşmaya açıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanarak Genel Kurul’a sevk edilen teklif kapsamında, daha önce AYM tarafından iptal edilen bir düzenleme yeniden hayata geçiyor. Teklifle, ikramiyeler, maaş zamları, asgari ücret desteği gibi ek ödemeler bahane edilerek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kurum bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veriliyor. Emekli aylıkları ise yüzde 25 artıyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye yükseliyor. Emekli maaşlarındaki zamlardan EYT’liler yararlandırılmıyor.

ÇEVRE KATLİAMI ONAYI

En düşük emekli ve memur aylıklarına zam öngören ayrıca kira artış sınırını yüzde 25 olarak belirleyen teklifte, doğa katliamına yol açacak hükümler de yer alıyor. Buna göre, Mera, zeytinlik, ormanlık alanlar, deprem bahanesiyle yapılaşmaya açılacak. Bu düzenlemeye gerekçe olarak, “afetten etkilenen bazı yerleşim yerlerinde fay hattına mesafe, zemin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlık gibi kriterlere sahip, konut yapımına elverişli yeterli alanların bulunamaması” gösterildi.

DAİRELER KİME GİDECEK?

Depremin ardından yıkılan binalarını yeniden yaptıran kat malikleri de teklifte kendisine yer buldu. Torba düzenlemeye göre, hangi hak sahibine hangi bağımsız birimin verileceği konusunda yaşanabilecek problemleri önlemek için hak sahiplerine ait taşınmazlar ile inşa edilecek yeni yapıların değeri Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilecek ve kime hangi bağımsız birimin verileceği bu değerler gözetilerek yapılacak.

Maaş zamlarının yükünü vatandaşın sırtına bindiren AKP, ek vergi düzenlemesini de hayata geçirdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl için iki kez alınması, kesin hükme bağlandı. Böylece 2023 yılında toplamda 4 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 8 lira ödemiş olacak. Ödemeler, Ekim ve Kasım ayında tahsil edilecek.

BORÇLA DOLACAK

Torba teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, “Depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması” ve “Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi” için belirlenen net borç kullanımı tutarı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanacak.

TACİZCİLER SALIVERİLİYOR

Hemen her düzenlemede uyuşturucu suçluları ile taciz, tecavüz gibi suçlardan cezaevlerine girenleri affeden iktidar, geride kalan koronavirüs salgınını kullanarak yine bu suçluları kurtarmak için harekete geçti. Düşüncesini açıkladığı için cezaevinde olan binlerce vatandaşı demir parmaklıklar ardında tutmaya devam edecek AKP, bu suç grubu dışındakileri kalıcı olarak dışarı çıkarıyor.

31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

YENİ ZAM YETKİSİ

Hayat pahalılığına yol açacak çok sayıda ek vergi ve vergi zammına imza atan iktidar, torba teklifle, poşetten otomotiv pillerine kadar birçok ürünün geri kazanım katılım payı fiyatına Erdoğan tarafından iki katı oranında zam yapılmasına olanak sağlayan düzenlemeye de imza attı.

VERGİLER ARTTI
Teklifle kurum kazancı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25'e çıkarılacak. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30'a çıkarılacak.

DEPREMZEDELERE BORÇ

Hak sahipleri tarafından bölgeninafet bölgesi ilan edilmesine dair kararın yayımından itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi halinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı durumda olan sanayi iş yerlerinin borçlandırılarak, yerinde yeniden inşası veya güçlendirilmesi Bakanlık tarafından yapılabilecek ya da yaptırılabilecek.

***

Sokak ve aydınlatma  giderleri ödenemiyor

Kötü ekonomi yönetiminin bir sonucu olarak yılın ikinci yarısı için ek bütçe teklifini TBMM’ye sunan AKP, yoksullaşmanın nedenini vatandaşın üzerine attı. İktidar, gerekçe olarak sokak ve aydınlatma giderlerini bile sıraladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla sunulan teklifte, ek bütçenin büyüklüğünün 1,1 trilyon lira olması öngörüldü. Yüksek tutarlı teklifi gerekçesinde, ek bütçe ihtiyacı şu sözlerle anlatıldı:

• Depremler kaynaklı olarak depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, hasar gören konutların yeniden inşası, gerekli altyapı hasarlarının onarılması veya yeni altyapının tesis edilmesi, kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararlarının giderilmesi

• Taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderleri

• Sokak ve cadde aydınlatma giderleri

• Savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek ihtiyaçları başta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar

• Memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ilişkin giderler

• Aile Destek Programı

• Ücretsiz doğalgaz tüketimi

• Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri için ödenecek Devlet katkısı ödemelerindeki artış