Google Play Store
App Store

AKP iktidarıyla beraber eğitimde gericilik gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu gericiliğe karşı seyirci kalıyor. Bakanlık tarafından medreselerin olup olmadığı cevap verilmezken, denetimlerin ise valilikler tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın medreselerin varlığından haberi yok

Aycan KARADAĞ

Eğitimde AKP eliyle yaygınlaşan gericileşme hız kesmeden sürüyor. Bunun en çarpıcı örneği de hâlâ varlığını sürdüren medreseler. CHP İzmir Milletvekilli Tacettin Bayır’ın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e verdiği soru önergesine cevapta, medreselerin olup olmadığı cevap verilmezken, denetimlerin ise valilikler tarafından yapıldığı açığa çıktı.

CHP’li Bayır, 6 Aralık 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Türkiye'de medreselerin olup olmadığına yönelik soru önergesi verdi.

Bakanlık ise 29 Aralık 2022 tarihinde verdiği cevapta, şunları belirtti: “Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların eğitim öğretim, yönetim, denetini ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanun kapsamında okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösteren özel öğretim kurumları, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca valilikler tarafından denetlenmektedir.”

DALGA GEÇİYORLAR

Bakanlığın cevabına tepki gösteren CHP’li Bayır, “Gelen cevap yine bizi şaşırtmadı. Klasik, ortaya yuvarlanmış bir cevap. Yönelttiğimiz soruların hiç birisine cevap alamadığımız gibi, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu açıklamış. Resmen dalga geçiyorlar. 16 Eylül 2022’de İçişleri Bakanı’na İzmir’de yapılanan tarikatların durumunu, tarikat sayılarını, doğu ve güneydoğu’da bulunan Arabistan destekli selefi hareketlerle ve İran Şia destekli tarikatların birbirlerine karşı silahlandıklarını iddialarını yönelttim. Gelen cevap, yine klasik orta yollu, somut veriler içermeyen, sorduğumuz sorulardan alakasız cevap yığınıydı” diye konuştu.
CHP’li Bayır, “AKP iktidarı, beşli yandaştan sonra en büyük destekçileri olan tarikat ve cemaatlere dokunulmasını istemiyor" dedi ve ekledi: "Tarikatları, cemaatleri korumak ve kollamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hatırlayınız bu ülkede, tarikat yurtlarında öğrenciler, tacize tecavüze uğradı. Hatta iktidarın eski bir bakanı, ‘’Bir kereden bir şey olmaz’’ diyerek, olayı normalleştirmeye çalışarak, bunun olağan bir durum olduğunu savunmaya çalıştı. Evet, bunu bu ülkenin ilgili Bakanı söyledi ve hem de hiç yüzü kızarmadan, gayet rahatlıkla ifade etti."

AKP’NİN CUMHURİYET VE DEĞERLERİ İLE İLGİLİ HAZIMSIZLIKLARI VAR

CHP’li Bayır şunları dile getirdi: “Tarikat yurtlarında öğrenciler intihar etti. Araştırma önergelerimiz, iktidar tarafından reddedildi. Kamuoyu baskısı sonucu zoraki bir şekilde komisyon kurdular. Sonuçta ne oldu? Tarikat veya cemaatler mi kapatıldı? Hayır… Herkes biliyor ki, AKP’nin Cumhuriyet ve değerleri ile ilgili hazımsızlıkları var. Bunları ifade etmekten de kaçınmıyorlar. Bu ülkede; 15 Temmuz’un yaşatılmasına yol açanlar, ülkemizi 20 senedir yöneten anlayışın ta kendisidir. Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti. Yasalarla kimin ne şekilde yaşayacağı, hak ve özgürlükleri belirtilmiştir.”