İBB, Devlet Arşivleri tarafından kullanılan Kağıthane’deki araziyi Maliye Hazinesi’ne devretmeyi teklif etti. Çevre Şehircilik Müdürlüğü teklifi 8 aydır inceliyor.

Bakanlık, İBB'nin teklifini 8 aydır bekletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li belediyelerin vergi borçlarına karşın arazileri Hazine’ye devrettiği gibi, Devlet Arşivleri tarafından kullanılan Kağıthane’deki araziyi Maliye Hazinesi’ne devretmeyi teklif etti. Çevre Şehircilik Müdürlüğü teklifi 8 aydır inceliyor. İBB Meclisi’ndeki AKP Grubu ise söz konusu arazinin bedelsiz devredilmesinde ısrar ediyor.

İBB Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek, bir kez daha görüşülmek üzere Meclise İade ettiği ekim ayına ait kararı görüştü. İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulundan AKP grubu, 14 Ekim 2021 tarihinde, mülkiyeti İBB’ye ait Kağıthane Devlet Arşivleri Başkanlığı binasının arka tarafında bulunan, oldukça büyük bir arazinin 25 yıllığına bedelsiz olarak Devlet Arşivlerine tahsis edilmesi yönünde karar çıkartmıştı.

İBB 16 MİLYON LİRA KİRA İSTİYOR

İmamoğlu’nun veto gerekçesi, Meclis’e sunulan Hukuk Komisyonu Raporu’nda yer aldı. İki sayfalık veto gerekçesinde İmamoğlu, özetle şunları belirtti:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın 14 Ekim 2019 tarihli yazısı üzerine İBB tarafından, İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 28 Temmuz 2020 tarihinde bir yazı yazıldı. Söz konusu arazinin, 573 milyon 530 bin 253 TL bedel üzerinden, İBB’nin ve bağlı kuruluşlarının vergi borçlarından mahsup edilmesi ve kalan bedelin İBB’ye ödenmesi şartıyla Maliye Hazinesi’ne devredilmesinin uygun olacağı bildirildi.

bakanlik-ibb-nin-teklifini-8-aydir-bekletiyor-948135-1.

Devir talebine cevap verilmemesi üzerine İBB, 11 Mart 2021 tarihinde bir yazı daha yazarak, gerekli işlemlerin başlatılmaması halinde, Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından kullanılan arazi için tazminat talebinde bulunulacağı bildirildi. Akabinde 15 Eylül 2021 tarihinde ecrimisil(kira) ihbarnanesi ile, tahsis süresinin sona erdiği 2019 yılı sonundan, 31 Ağustos 2021 tarihleri arası için 16 milyon 217 bin 989 TL kira bedeli tahakkuk ettirildi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İBB’ye 26 Mart 2021 tarihinde bir yazı yazarak, söz konusu taşınmazların Maliye Hazinesi’ne devrine ilişkin inceleme işlemlerinin başlatıldığını İBB’ye bildirdi.

AKP GRUBU KARARINDA ISRARCI

Durum bu aşamadayken İBB Meclisi’nde çoğunluğa sahip AKP Grubu geçtiğimiz ekim ayında, söz konusu arazilerin Devlet Arşivleri Başkanlığı’na 25 yıl bedelsiz tahsis edilmesi yönünde karar çıkarttı.

İmamoğlu bu kararı veto etti. Meclis bugün kararı yeniden görüştü. AKP’nin çoğunluk oyu ile Meclis kararında ısrar edildi. Kesinleşen Meclis kararı için İBB’nin sadece, konuya yargıya taşıma hakkı bulunuyor.