Antalya Kaş ilçesindeki, Patara, Yeşilköy ile Fırnaz Koyu çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan sit statülerinin değişikliği mahkeme kararıyla iptal edildi. Kararda bakanlığın sit değişikliği için bir şirkete ihale usulü rapor hazırlatmasını hukuka aykırı bulundu

Bakanlık kaybetti, doğa kazandı

Gökay BAŞCAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 22 Ağustos 2017 tarihinde verdiği ‘olur’ ile ‘Birinci Derecede Doğal Sit Alanı’ konumundaki Antalya’nın Kaş ilçesindeki Gelemiş Mahallesi, Patara bölgesi ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu çevresinin sit derecesi düşürüldü. Yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kalan alan, ‘Doğal-Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’, ’Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ’Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildi. Bakanlık’ın kararı, 2018 yılında Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile Alanya Kalesi, Demre Taşdibi Yarımadası, Patara ve Fırnaz Koyu’nun kimi bölümleri 1’inci derece doğal sit alanından çıkarıldı. Alan, 2’nci ve 3’üncü derece doğal sit alanı konumuna düşürüldü.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Kaş Turizm Tanıtma Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası söz konusu kararın iptalini isteyerek konuyu yargıya taşıdı. Kararın bölgede turizm aktiviteleri ile kimi yapıların inşa edilmesinin önünü açtığına dikkat çeken kurumlar, Antalya 4.İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, bilirkişi raporunu ciddiye aldı ve sit statülerinin değişikliğinin iptaline karar verdi.

Bakanlığın 2015 yılında hazırlattığı, ‘Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Kaş Gelemiş Mahallesi Patara, Kaş Yeşilköy Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı Sonuç Raporu’na ilişkin tespitlerde bulunan mahkeme, raporun yetersizliğine ve yine raporun ihale usulü bir şirkete hazırlatılmasının mevzuata uygun olmadığını belirtti. Kararda ayrıca rapor için bitki türü listesi gibi birçok eksikliğe dikkat çekildi.

Bakanlığın raporu hukuka aykırı

Yine mahkeme, bakanlığın raporu kendisinin hazırlanması gerektiğine ve farklı kategorilere ayrılan alanların ayrı statü verilmesini gerektiren farklılıklarının bilimsel gerekçelerle ortaya konulamamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığına dikkat çekti.

Davanın avukatlarından Tuncay Koç yaptığı yazılı açıklamada, “2020 yılı Patara yılı ilan edilmiştir. Fakat Patara’nın bir kısmının 3’üncü dereceye düşürülmesine, hala bakir olan Fırnaz koyunun imara açılmasına bu kararla müsaade edilmemiştir. Doğaseverle adına güzel bir gelişmeyi duyurmanın sevincini yaşamaktayız” dedi.