Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver’in ısrarlı soru önergeleri ardından 2021 yılında kesilen aylığı 65 yaş üzeri ve engelli yurttaşların aylıklarına ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlık, önergeyi yanıtladı: 2021’de 262 bin 65 yaş aylığı, 225 bin engelli aylığı kesildi

HABER MERKEZİ

CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, saha çalışmalarında maaşının kesilmesinden yakınan çok sayıda vatandaşla karşılaşması üzerine engelli ve 65 yaş aylığı kesilen vatandaşların sayısını öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Bakanlık soru önergesine verdiği cevapta 2021 yılında 262 bin 349 kişinin 65 yaş aylığı, 225 bin 959 kişinin engelli aylığı, 54 bin 249 kişinin ise engelli yakını aylığının iptal edildiğini söyledi. Ünver, “Yönetmelik ile binlerce engelli mağdur edildi fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekler bilinsin istemiyor. Verileri gizleyerek AKP'nin sosyal yardım sömürüsünü sürdürebileceğini zannediyor” dedi.

BAKANLIK GEÇİŞTİRDİ, ÜNVER TEKRAR SORDU

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, engelli ve 65 yaş aylığı kesilen vatandaşların sayısını öğrenmek için önce 5 Kasım 2021’de; sonra da 10 Şubat 2022’de olmak üzere iki ayrı yazılı soru önergesi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 Kasım 2021 tarihli yazılı soru önergesine yalnızca mevzuat hükümlerini sıralamak suretiyle cevap vererek Ünver’in sorularını geçiştirdi. Bunun üzerine Ünver, “Milletvekilini seçen millete saygısızlık anlamına gelen bu kabul edilemez tutumu kınıyor, anayasaya, TBMM içtüzüğüne, usule ve ilgili bulunduğu alana uygun olarak yanıtlanması gerekliliğini hatırlatarak sorularımı tekrar ediyorum” diyerek bir kez daha yazılı soru önergesi verdi.

BU KEZ GEÇMİŞ YILLAR GİZLENDİ

20 Şubat 2019 tarihli, 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” ile özellikle engelli bireylerde tam bağımlı ve kısmi bağımlı ayrımına gidildiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ünver, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na; son 5 yılda, engelli ve 65 yaş aylığı kesilen kişi sayısı, engelli ve 65 yaş aylığı kesilenlerden geri ödeme talep edilen kişi sayısı ile engelli ve 65 yaş aylığı kesilenlerden geri ödeme talebiyle haklarında icra takibi başlatılan kişi sayısını sordu. Ünver son 5 yılın verilerini talep etmişken, Bakanlık yalnızca 2021 yılında engelli ve 65 yaş aylığı kesilen vatandaşların sayısını paylaştı.

1 YILDA 542 BİN 557 KİŞİNİN AYLIĞI KESİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği cevaba göre, 2021 yılında vefat, sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olmama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma ve diğer nedenler ile 262 bin 349 vatandaşın 65 yaş aylığı kesilmişken; 225 bin 959 engelli vatandaş ile 54 bin 249 engelli yakını vatandaşın aylığı iptal edildi.

‘BİR GÜNDE BAKIMA MUHTAÇ OLMAKTAN KURTULDULAR MI?’

Bakanlığın verdiği cevabı değerlendiren Ünver; “AKP, yaptığı tam bağımlı - kısmi bağımlı ayrımıyla haklarını ellerinden alarak, hayatı zorluklarla dolu engelli vatandaşlarımızı mağdur etti. Dün bakıma muhtaç kabul edilen engelli, çıkarılan yönetmelikle bir günde bakıma muhtaç olmaktan kurtuldu mu? Sahada ‘CHP gelirse sosyal yardımları keser’ propagandası yapan AKP'nin gerçek yüzü bu. AKP, yandaşa kaynak yaratabilmek için engelli, engelli bakım ve yaşlı aylıklarına göz dikti. Ekonomik krizde AKP'nin ilk aklına gelen sosyal yardım niteliğindeki bu ödentileri kesmek olmuştur. Bakanlığın vermekten imtina ettiği 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarına ait verilere ilişkin sorularımızı tekrar bir soru önergesine konu edeceğiz. AKP'nin sosyal yardımlar konusunda gerçek yüzünü göstermek adına bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

SORUNLARI ÇÖZÜP, MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ

2019 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile engelli vatandaşların mağdur edildiğini söyleyen Ünver, “Türkiye nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelliler, salgın hastalıkların oluşturduğu olumsuzluklardan en çok etkilenen, özellikle koronavirüs pandemisinin yaşam koşullarını en çok bozduğu kesimlerin başında geliyor. En temel ve acil çözüm bekleyen sorunlardan olan engelli ve 65 yaş aylığının enflasyon karşısındaki düşüklüğü ve yükseltilmesi ihtiyacı öylece dururken, bu maaşların çeşitli bahanelerle kesilmesine yol açan politika ve uygulamalar kabul edilemez. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, engellilerin bir birey olarak toplumsal hayata katılımını ve uyumunu sağlamak, bu manada tam anlamıyla eşitliği ve erişilebilirliği hayata geçirmek için gereken ne ise yapacağımızı; CHP iktidarında başta kısmi ve tam bağımlı ayrımı olmak üzere hak kaybına yol açan uygulamaların tamamını kaldırmak suretiyle yaşanan tüm sorunları çözeceğimizi ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.