Bakanlıklar ve belediyeler ile işbirliği öngörüldü
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlandı. 

Kanun teklifi ile “Kadınların işgücüne katılımı” açısından kritik önemi bulunan kadın kooperatifleri ile Ticaret Bakanlığı ve belediyelerin daha fazla işbirliği içinde olması öngörüldü. 

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, kadın kooperatifleri ve yerel idarelerin işbirliği içinde olmasının önemine vurgu yapıldı. Bakanlıkların, mekan tahsislerinden bakımevi gibi merkezlerin işletmelerine kadar kadın kooperatiflerinin desteklemesi gerektiği belirtildi. 

CHP kurmaylarından Emir, Günaydın ve Başarır imzalı kanun teklifinin gerekçesinde öte yandan, ilgili kanunlardaki eksikler nedeniyle kadın kooperatiflerinin öngörülen desteklerden yararlanamadığının altı çizildi. Kadın kooperatiflerinin kendi imkanları ile ayakta durmaya çalıştığı ifade edilerek, “Kooperatiflerin yerel idareler eliyle güçlendirilmesi ve aynı zamanda ortak projelerde işbirliğine gidilmesi yönünde düzenleme yapılması Ticaret Bakanlığı’nın da altını çizdiği hususların hayata geçirilebilmesini sağlanacaktır” denildi. 

ORTAK HİZMET PROJELERİ 

Teklifin gerekçesinde, özetle şu ifadeler kullanıldı: 

“Bu kanun teklifi ile ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kadın kooperatiflerinin Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnalar kapsamına alınarak kadın kooperatiflerinin hizmetleri ve ürünlerinin alımında destek sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kanununda yer verilen Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındaki sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda işbirliği yapacağı kurumlar arasına kadın kooperatiflerinin de alınması amaçlanmaktadır. Öte yandan Belediye Kanununda yerel idarelerin kadın kooperatifleri ile ortak hizmet projelerinin hayata geçirilmesinde işbirliği sağlayabilmesi ve kamu yararı bulunan faaliyetler ve girişimler için ihtiyaç dahilindeki desteklerin verilebilmesi düzenleme altına alınmaktadır.” 

Kanun teklifinin maddelerinin gerekçeleri ise şöyle sıralandı: 

Tarım ve hayvancılığa dayalı doğrudan ürün alımını sağlayan istisnalar gibi kadın kooperatiflerinin ürettiği hizmet ve ürünlerin alınmasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır.  

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alan sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda işbirliği yapılacağı ilgili Kanunda belirtilen kurumlar arasında kadın kooperatiflerinin de sayılması amaçlanmıştır.  

Madde ile kendi kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışan kadın kooperatiflerine kamu için yararı bulunan faaliyetler ve girişimleri için belediyeler tarafından ihtiyaç dahilindeki destekler sağlanabilecektir. 

Kadın kooperatiflerinin, belediyelerin hizmetlerini yürütürken ortak hizmet projelerini hayata geçirmede işbirliği yapacağı kurumlar arasında sayılması amaçlanmıştır.