Google Play Store
App Store
Başarılarla dolu beş yıl:  Edebiyat Nöbeti dergisi

Nusret ERTÜRK- Yazar

Bir yeri en iyi tanıtan, orada yetişen bilim, sanat, siyaset insanlarıdır. Bunlardan daha uzun ömürlüsü ise, yörenin bir tür belleği sayılan dergiler, kitaplar gibi kalıcı kaynaklardır. Alanlarının önderi olmuş bu kişilerle ne denli övünülse azdır. Örneğin Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Muzaffer İzgü denince Çukurova canlanır gözümüzde. “İnce Memed” unutulmazlar arasındadır; yaşamını sonsuza dek sürdürecek. Bu değerli yazarların yapıtlarını okuyanlar çoğunlukla Çukurova havası solur. Gelecek yüz yıl, bin yıl aynı güzellik hep yaşatılacak. Bir kalemin gücüne bakar mısınız? Samsun-Bafra’da Edebiyat Nöbeti” adlı derginin çıkması, Bafra için son derecede önemlidir; Bafra için yapılan tüm yatırımlar kadar değerlidir.

Bafra’da beş yıldır Celal Karaca yönetiminde yayınlanmakta olan “Edebiyat Nöbeti”, bir taşra dergisi kimliğinin çok üstüne çıkmıştır. Önemsenecek, kutlanacak bir başarıyla karşı karşıyayız. Dergi, özellikle dosya konularıyla ilgi çekiyor. Her sayısında edebiyatımızın önemli isimleri dosya olarak ele alınıyor. Derginin her sayısında ülkemizin seçkin kalem ustalarının yazı ve şiirlerine yer veriliyor. Yetenekli gençler de göz ardı edilmiyor. Edebiyat dergileri için, ‘edebiyatın mutfağı’ benzetmesi yapılır. Mutfakta çalışmadan da iyi aşçı olunmuyor. Yazar adayları önce dergilerde okur karşısına çıkar.

Dergide beş yılda öne çıkan dosyalardan bazıları: Tarık Dursun K., Vedat Türkali, Bedri Koraman, Didem Madak, Sennur Sezer, Abdullah Neyzan Karahan, Sabahattin Ali, Metin Altınok, Hasan Kıyafet, Yılmaz Elmas, Gülten Akın, Attila Aşut, Mazhar Kükey, Osman Şahin, Ahmet Özer, Nazlı Eray, Yaşar Seyman, Adnan Özyalçıner, Demir Özlü, Ceyhun Atuf Kansu, Latife Tekin, Hasan İzzettin Dinamo. Ayrıca “Köy Enstitüleri” ve “Sahaflara Düşen İmzalı Kitaplar” gibi önemli başlıklar altında da özel dosyalar düzenlendi.

Aziz Nesin derdi ki, “Kapitalist ülkelerde tüccar, sosyalist ülkelerde yazar olacaksın.’’ Ne için? Para kazanmak için. Tersi olursa ne olur? Celal Karaca gibi durmadan çalışırsın, çıkardığın dergiyi sırasında posta giderini de cebinden vererek okuyucuya ulaştırırsın! Bundan büyük yurtseverlik olamaz. Kimi kasasını doldururken, kimisi de insanları kültürel yönden geliştirmeyi düşünüyor. Yüce bir duygu.

SANATA ADANAN ÖMÜR

Celal Karaca, Samsun-Bafra doğumludur. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadı. Değişik şirketlerde çalıştı. Edebiyat soludu, edebiyat ortamını yakından tanıdı. Yaptığı söyleşilerle eşi az bulunur bir edebiyat adamı olduğunu kanıtladı. Emekli olunca aklından çıkmayan Bafra’ya döndü. Orada oturmak değil, onca birikimini değerlendirmek istiyordu.

2015 yılının temmuz ayında “Edebiyat Nöbeti”nin ilk sayısı okurla buluştu. Yerelden evrensele bir kapı böylece açıldı. Büyük kentlerden uzaklaştıkça dergiyi basmak da güçleşiyor. Kimi sayıları gecikmeli çıksa da altıncı yılına girmekte olan Anadolu kökenli bir yazın dergisi var karşımızda.

“Edebiyat Nöbeti”nin baş nöbetçisi Celal Karaca’dır. Onun özverili çalışmaları her şeyi yoluna koyuyor. Genel Yayın Yönetmeni Semrin Şahin, Şiir Editörü Fatma Hatun Esen, Düzyazı Editörü Dursun Bayar, Sosyal Medya Sorumlusu Meltem Dağcı, Grafik Tasarımcısı Süleyman Felamur, kapak çalışmalarını yapan Onur Kırkaç dergiye can veren diğer isimlerdir.

Bizde edebiyat dergileri genellikle yönetmeniyle özdeşleşiyor. Bir zamanlar çok uzun süre Varlık dergisi Yaşar Nabi Nayır’la anılır olmuştu. Varlık demek, Yaşar Nabi demekti. Yeni Dergi Memed Fuat’ı, Türkiye Yazıları Ahmet Say’ı, Kıyı Ahmet Özer’i akla getirir.

“Edebiyat Nöbeti”, büyük kentler başta olmak üzere ülkemizin her noktasında okunuyor. İstanbul’da Mephisto (Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu) kitabevleri, Ankara’da Turhan, İzmir’de Yakın, Pan, Trabzon’da Ra. Samsun’da Endülüs, Eflatun gibi kitabevlerinde bulunuyor. Ayrıca Anadolu’nun birçok il ve ilçesinde satış noktası var. İletişim adresi: edebiyatnobeti@gmail.com