Baskı ve işsizlik öldürüyor

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin son 6 aya ilişkin iş cinayeti raporuna göre en az 842 kişi çalışırken alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdi. En az 22 çocuk işçi çalışırken yaşamını yitirdi ve bunlardan 5’i 14 yaş altı. Raporda özellikle mayıs-haziran ayında tarım ve inşaat alanındaki yoğunlaşma nedeniyle ölümlerin hızlandığı aktarıldı. Ayrıca sanayi iş kolundaki iş cinayeti oranı yüzde 36’ya yükseldi. Bunun gerekçesi olarak ise üretim ve işsizlik baskısı gösterildi.

İşçi sınıfının örgütsüzlüğün iş cinayetlerini artırdığına değinilerek şu açıklama yapıldı: “Ancak örgütlü işçi sınıfı, ölümleri ve yaralanmaları önleyebilir. İşçi sağlığı temelde işyerlerinde korunur. Diğer yandan barınma, ulaşım, beslenme, kentsel yaşam, ekoloji vb. tüm hayatımızı da kapsayan bir yelpazeyle işçi sağlığı mücadelesi devam eder. Yasalar ve yönetmelikler, bu mücadele yükselirse işçi lehine yorumlanabilir veya değiştirilebilir.”

baski-ve-issizlik-olduruyor-1037941-1.

İSİG Meclisi şunları vurguladı:

Farklı iş kollarından, mesleklerden işçiler olarak “sağlıklı ve güvenli yaşam” hedefiyle biraraya gelmeye;

•İş cinayetlerini, yaralanmaları, meslek hastalıklarını doğal bir sonuç olarak gören kapitalist sisteme karşı örgütlenmeye;
•İSİG mücadelesini, halk sağlığı ve ekoloji mücadelesi ile omuz omuza yürütmeye;
•Mücadele ederken devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız, işçi sınıfının çıkarlarını temel almaya;
•Tüm işçilerin söz ve karar sahibi olduğu, kolektif bir üretimin pratikle sınandığı bir süreci hayata geçirmek için mücadeleye devam edeceğiz.

İSİG Meclisi hazırladığı raporda iş cinayetlerindeki artışa yönelik ise şunları vurguladı:

1- Mayıs-haziran aylarındaki artışın temel sebebi yaz aylarının başlamasıyla birlikte tarım ve inşaat sektöründeki hareketlenme. Sanayi iş kollarındaki ölümlerin oranı da yükselerek yüzde 36’ya ulaştı. Bu durum güvencesiz çalışma koşullarındaki üretim, işsizlik baskısına işaret ediyor.

2- Ölüm nedenlerinden trafik, servis kazaları haziran ayı ile birlikte artışa geçti. Temel neden olarak taşımacılık ve tarımdaki iş cinayetlerini gösterebiliriz. Aşırı ve sağlıksız çalıştırma koşulları kalp krizlerine neden olurken rahatsızlanan işçilere gerekli ilk yardımların yapılmadığını da görüyoruz.

3- Yaz aylarıyla beraber çocuk işçi ölümleri arttı. Bütün içinde baktığımızda 27 yaş ve altı ölen işçilerin oranı neredeyse yüzde 20. Diğer yandan 51 yaş ve üzerindeki iş cinayetlerinin oranı ise 30 civarında.

4- İnşaat ve tarımdaki ölümlerin artmasına paralel olarak mülteci-göçmen işçi ölümleri de artıyor. Göçmen-mülteci işçilerin üçte ikisini ise Suriyeliler ve Afganistanlılar oluşturuyor. Göçmen/mülteci işçilerin büyük bir çoğunluğunun kayıt dışı olarak çalıştıklarını ve yine bu yüzden iş cinayetlerinin gizlendiğini de unutmamalıyız.

5- İş cinayetlerinde ölenlerin yüzde 3’ü sendikalı işçi. Ancak sağlık, belediye, eğitim, tarım, enerji gibi işkollarında ölen sendikalı işçi sayısını tespit edemediğimizin altını çizmek gerekiyor.