BGST Yayınları etiketiyle Étienne Klein'in 'Evrenin Kökeni Üzerine' ve Immanuel Wallerstein'ın Ütopistik kitapları raflardaki yerini aldı

BGST Yayınları'ndan iki yeni kitap

BGST Yayınları etiketiyle Étienne Klein'in 'Evrenin Kökeni Üzerine' ve Immanuel Wallerstein'ın Ütopistik kitapları raflardaki yerini aldı

EVRENİN KÖKENİ ÜZERİNE

Fizikçi ve bilim felsefecisi Étienne Klein “Evrenin Kökeni” meselesini iki farklı bağlamda inceliyor. Popüler bilim düzeyinde, bildiğimiz evrenin oluşumuna dair modern fizikteki gelişmeleri anlatıyor. Büyük patlama teorilerini temel eğitim almış her okurun anlayabileceği düzeyde açıklıyor. Modern fiziğin büyük rüyasına, Einstein’ın genel
görelilik teorisi ile kuantum teorisini birleştirme çabalarına yer veriyor.

Diğer yandan Étienne Klein, “Evrenin Kökeni” sorununu felsefi bir bağlamda tartışıyor. Büyük patlamanın popüler algıda, evrenin “sıfır anı” gibi anlaşıldığına dikkat çekiyor. “Evrenin başlangıcının ne olduğu” ve “neden var olduğu” sorularının, bilimin evreni açıklama çabasından özenle ayrıştırılması gerektiğini vurguluyor.

bgst-yayinlarindan-iki-yeni-kitap-474489-1.

ÜTOPİSTİK YA DA 21. YÜZYILIN TARİHSEL SEÇİMLERİ

Hemen herkes dünyanın bildiğimiz dünya olmadığını, âdeta dünyanın çivisinin çıktığını, kurumların içinin boşaldığını ve geleceğin fazlasıyla belirsizleştiğini söylüyor.
Gerçekten nasıl bir dönemden geçiyoruz?

Çağımızın önde gelen sosyal bilimcilerinden Immanuel Wallerstein “Ütopistik”te bu soruya, kapitalizmin uzun vadeli eğilimlerinden hareketle yanıt veriyor. Kapitalizmin ötesinde bir tarihsel sisteme sancılı bir geçiş çağında yaşadığımızı ileri sürüyor Devletlerin mafyalaşmasını, kitlesel göçleri ve etnik-dinsel köktenci hareketleri, bu geçiş çağının dışavurumları olarak yorumluyor.

Wallerstein bu süreçte pasif özneler olmadığımızı, 21. yüzyıldaki etik ve politik tercihlerimizin, kapitalizm sonrası nasılbir dünyada yaşayacağımızı da büyük ölçüde belirleyeceğini söylüyor.

bgst-yayinlarindan-iki-yeni-kitap-474490-1.