AKP hemen her seçim döneminde “Tekli eğitimi bitireceğiz” dese de gerçek farklı. Tekli eğitimdeki öğrencilerin oranı, tüm kademelerde 2021’e oranla azaldı.

Bir vaat daha kâğıt üstünde
Fotoğraf: Depo Photos

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın eğitim alanındaki vaatlerinin birinde daha tersine yol kat edildi. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “2019 sonunda bitirilecek” dediği, çocukların “sabahçı ve öğlenci” olarak ayrıldığı ikili eğitimdeki öğrenci sayısının azalmak yerine arttığı belirlendi. 2021’de ilkokul kademesinde yüzde 62, ortaokulda kademesinde yüzde 72, lise kademesinde ise yüzde 96 olan tekli eğitimdeki öğrencilerin oranı, bu yıl geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı, ikili eğitimdeki öğrenci sayısındaki artışı, “şehir merkezlerinde arsa temininde güçlük yaşanmasına” bağladı.

Veriler, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer aldı. Programda, resmi ve özel okullarda tekli eğitim gören öğrencilerin oranı paylaşıldı. Bu yıl itibarıyla ilkokul kademesindeki öğrencilerin yalnızca yüzde 61’inin tekli eğitimde olduğu öğrenildi.

TÜMÜNDE GERİLEME

Verilere göre, ortaokulda geçen yıl yüzde 72,38 olan tekli eğitimdeki öğrenci oranı, bu yıl yüzde 71,37’ye kadar geriledi. Lise kademesinde ise 2021’de yüzde 95,76 olan tekli eğitimdeki öğrenci oranı 2022’de yüzde 94,82’ye düştü. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da tekli eğitimdeki öğrencilerin oranının önümüzdeki yıl yüzde 100’e ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

KANAYAN YARA

MEB 2021 Yılı Faaliyet Raporu da ikili eğitim sorununun halen eğitimin kanayan yarası olduğunu gözler önüne serdi. Raporda, “İkili eğitim yapan okulların belli bölgelerde yoğunlaşması” başlıca sorun olarak yorumlanırken ikili eğitim kapsamındaki öğrenci oranındaki artışa ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Özellikle şehir merkezlerinde arsa temininde güçlük yaşanabilmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi için özellikle ikili eğitimin ve derslik başına düşen öğrenci sayısının görece yoğun olduğu İstanbul ve Şanlıurfa gibi illerdeki kalabalık okulların bulunduğu bölgelerde okul yapımı ve bu bölgelerdeki nüfus artışını önlemeye yönelik dış paydaşlarla ortak çalışmalar yapılması önerilebilir.”