birgün

28° PARÇALI BULUTLU

KÜLTÜR SANAT 01.06.2020 17:00

BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Mahkeme kararı ne zaman yerine getirilecek?

CHP’li Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı kararıyla işini kaybeden emekçilerin işe geri dönüş sürecine ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması isteğiyle bir soru önergesi verdi

BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Mahkeme kararı ne zaman yerine getirilecek?

Güvenlik soruşturmaları nedeniyle devletin sanat kurumlarında işlerinden atılan emekçilerin, yargı kararına rağmen işlerine geri dönememeleri Meclis gündemine taşındı.

Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması isteğiyle bir soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Mahkeme kararı ne zaman yerine getirilecek?" diye sordu.

Antmen’in açıklamaları şu şekilde:

"Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü’nde çalışıp, kadro bekleyen emekçiler 26 Aralık 2019 tarihli ResmiGazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'yla işlerini kaybetmişlerdir.

Aynı gün Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili “Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir.

Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir” demiştir. Bu gelişmelerin hemen ardından DT Genel Müdürlüğü, yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen sanatçıların başvurularını 26-30 Aralık 2019 tarihleri arasında almıştır.

Sanatçılar sözleşme imzalamayı beklerken tablo birden olumsuza dönmüş ve kulislere sarı zarflar gelmeye başlamıştır. Sanatçı ve çalışanlara gönderilen tebligatlarda hiçbir gerekçe gösterilmeden, “Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar kapsamında çalışma talebiniz Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yargı yoluna gidilmiş ve sanatçılar hakkındaki uygulamalar için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Yürütmeyi durdurma kararına uymak için Devlet Tiyatrosu (DT) emekçilere 1 aylık sözleşme imzalatmıştır. Devlet Opera ve Balesi (DOB) ise önce 1 yıllık olarak sunduğu sözleşmeleri 6 aylığa çevirmiştir. Pek çok sanat emekçisi de bu nedenle yeniden işlerinden olma tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır.

Yürütmenin durdurulmasının uygulama zorunluluğuna ilişkin olarak 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” denilmektedir. Oysa bu kanun maddesine uyulmadığı ve mahkemenin durdurma kararının yerine getirilmediği ortaya çıkmıştır."

Antmen, Bakan Ersoy'a şu soruları sordu:

1 – Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen; sanatçılarla yapılması gereken yıllık sözleşmeler yerine getirilerek emekçilerin işlerine devam etmesi neden sağlanmamaktadır?

2 – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sanatçıların mağdur edilmeyeceğine yönelik açıklamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gereği neden yerine getirilmemiştir?

3 -Devlet Tiyatroları’nda ve Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan bu sanatçıların işine son verilmesinin gerekçesi nedir? Buradan boşalan kadrolar yerine iktidara yakın kişilerin atanması mı planlanmaktadır?

4 - Aktif şekilde görev alan sanatçıların işten çıkarılması sanata ve sanatçıya vurulan bir darbe değil midir? Bahsi geçen işten çıkarmalar nedeniyle kaç oyun oynanamamış, gecikmiş ya da sekteye uğramıştır? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere bunlar hangi illerdeki hangi oyunlardır?

5 –Sanatçılarının haklarının verilmesi ve işlerine devam edebilmesi için gerekli kadro atamaları ve sözleşme yenilemeleri ne zaman yapılacaktır? Mahkemenin kararı ne zaman yerine getirilecektir?

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız