birgün

19° PARÇALI AZ BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 10.03.2020 09:51

Birleşik Metal-İş’ten 10 maddelik taahhütname: Eşitlik için mücadele edeceğiz

Birleşik Metal-İş’ten 10 maddelik taahhütname: Eşitlik için mücadele edeceğiz

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası, yayımladığı ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ ile yürütülecek tüm faaliyetlerde sendikanın tüm organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışla hareket edeceğini taahhüt etti. Sendika bu belgeyle, hem bünyesinde hem de örgütlü olduğu işyerlerinde eşitlikçi bir ortam yaratmak için şu faaliyetleri yürüteceğini duyurdu:

>>Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kendi üyeleri arasında çalışmalar yapmak,

>>Sendika faaliyetlerini hayata geçirirken araştırma, eğitim, toplantı, eylem, etkinlik ve yayın süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı söz ve ifadeler kullanılmaması, tutum ve davranışların gösterilmemesi yönünde gerekli önlemleri almak,

>>Bu kapsamda hem sendikanın her kademesindeki yöneticilerinin, uzmanlarının, çalışanlarının ve üyelerinin hem de toplumun konferans, seminer, toplantı vb etkinliklerle konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılmasını sağlamak,

>>Hem kendi bünyesinde hem de işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz ilgili bilgilendirme, rehberlik ve sorun çözme konusunda kolay ulaşılabilir mekanizmaları oluşturmak,

>>Anatüzükte yer alan disiplin hükümlerinde kadına yönelik cinsel saldırı, taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı yıldırmayı (mobbing) suç olarak açıkça tanımlamak ve yönetmeliklerinde gerekli değişiklikleri yapmak,

>>Sendika içinde ve faaliyet alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ihlal eden söz, tutum ve davranışları gösterdiklerine ve yıldırma (mobbing) uyguladıklarına ilişkin iddiaların sendika disiplin kurullarınca incelenmesini sağlamak,

>>Sendikal politikalarının bir parçası olarak “toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı” geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemeye ilişkin çalışmalarda bulunmak,

>>Sendikanın genel merkez, şubeler ve işyerleri düzeyinde her kademede görev alan kadın yöneticilerin ve çalışanların oranının artırılması için çalışmalar yürütmek ve desteklemek;

>>Kadınların sendikanın eylem, etkinlik, eğitim ve diğer çalışmalarına katılımının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya ve etkin katılımlarını özendirmeye yönelik mekanizmaları oluşturmak ve işletmek,

>>Sendikanın merkez şubeler düzeyinde kadın işçilerin komisyonlar üzerinden eşitlik çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli tüm desteği sağlamak.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız