Google Play Store
App Store

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, İzmir’deki ZF Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’da bulunan başka bir tesise kaydırılacağı yönünde bilgilere ulaştıklarını belirterek, "iki yüze yakın işçiyi işsiz ve ekmeksiz bırakacak şekilde bir çırpıda başka bir kente taşınması hazırlığı, bizler için kesinlikle kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

Birleşik Metal-İş: ZF Lemförder işçisinin yanındayız

EMEK SERVİSİ

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) İzmir’deki Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’da bulunan başka bir tesise kaydırılacağı yönünde bilgilere ulaştıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada işverenin bu girişimi nedeniyle işçilerin işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada bu girişimle asıl hedeflenenin Birleşik Metal-İş’in işyerindeki örgütlülüğünü zayıflatmak ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi olduğunun altı çizildi.

"İŞÇİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN ZAYIFLATILMASI HEDEFLENİYOR"

ZF Lemförder fabrikasındaki işçilerin haklarına veya işlerine yönelik herhangi bir saldırı olduğu takdirde bu saldırılara karşı durulacağının ilan edildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“ZF Lemförder fabrikasında çalışan üyelerimiz, uzun yıllar içinde işyerinde yetişmiş, kaliteli ve düzenli üretim yapan, fedakârca çalışarak şirkete olağanüstü kârlar kazandıran kalifiye işçilerdir.
Gerektiğinde ailesinden ve kendi hayatından fedakârlık yaparak işyerinin gelişimi için alın teri döken üyelerimizin çalıştıkları işyerinin, sendikamız ile müzakere edilmeden, iki yüze yakın işçiyi işsiz ve ekmeksiz bırakacak şekilde bir çırpıda başka bir kente taşınması hazırlığı, bizler için kesinlikle kabul edilemez.

Şirketin karar aşamasına geldiğini anladığımız bu sürecin arkasındaki nedenin, işyerinde son yıllarda yapılan toplu sözleşmeler sayesinde kazanılan hakların tırpanlanması, grup bünyesinde reel ücretlerin ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacı taşıdığının farkındayız. Aynı zamanda bu taşınma hazırlığının başka bir sendikanın yetkili olduğu işletme bünyesinde yapılması, grup içinde sendikal güç dengesinin değiştirilerek, işçilerin örgütlülüğünün zayıflatılmasını hedeflediği açıktır.

Sendikamız, işverene ve işveren sendikası MESS’e gönderdiği yazılarda, yıllarını bu fabrikaya vermiş üyelerimizin, işlerine mevcut fabrikada veya yakın bir bölgede devam etmeleri gerektiğini açıkça belirtti ve gerektiğinde ZF işçilerinin demokratik eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacağı konusunda şirketi uyarmıştır.”