11 sağlık ve meslek örgütünün binlerce üyesi sağlık hizmetini piyasalaştıran yasa tasarına karşı grev yaptı. G(ö)rev’deyiz diyen emekçiler halkın ücretsiz ulaşabileceği ve emeğin değerli olduğu sağlık sistemi istedi.

Bozuk sisteme g(ö)revli reçete

Emek Servisi

İktidarın sağlık politikaları sistemi tıkadı. Emek ucuzlarken, çalışma koşulları ağırlaştı. Her yerden patlak veren sağlık politikaları tepkileri peşinde topluyor. Yasa tasarıları, yönetmelik düzenlemeleri sorunları derinleştirdiği gibi sağlık emekçilerinin haklarını da tırpanlıyor. Sendikalar, meslek odaları ise bir süredir eylemlilik içerisinde.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Dişhekimleri Birliği (TDH), Hekim Sen, Tabip Sen, Genel Sağlık İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, KADHED, AHEF ve AHESEN üyeleri dün bir kez daha iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Acil durumlar dışında hizmetler durdurulurken, eyleme katılım yüksek oldu. Hastalardan da iş bırakan binlerce sağlık emekçisine destek geldi.

Birçok ilde yapılan kitlesel eylemlerde sağlık emekçileri sağlıkta piyasalaşmanın sonlanmasını, halkın nitelikli sağlık hizmetine hızlı ve ücretsiz şekilde erişebilmesini, emeğin ucuzlamasının önüne geçilmesini, sağlık emekçilerinin özlük haklarını tırpanlayan düzenlemelerin ortadan kaldırılmasını istedi.

İstanbul’da büyük ve köklü hastanelerin önünde kitlesel yürüyüşler yapılırken basın açıklamaları gerçekleştirildi. Eyleme yüzde 70 oranında katılımın olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden seslenen sağlıkçılar, “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz" dedi. Hastanede acil, çocuk ve onkoloji bölümleri dışında hizmet verilmedi. Eyleme katılamayan sağlık emekçileri de alkışlarla hastane pencerelerinden arkadaşlarına destek verdi.

GASPINA DİRENECEĞİZ

Basın açıklamasını okuyan Doktor Tahsin Çınar iktidara şöyle seslendi: “Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini istedik. Sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.”

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi büyük ve köklü hastanelerde de eylemler gerçekleştirildi. Hastalardan da sağlık emekçilerine yoğun destek geldi.

İzmir’de Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi gibi birçok hastanede sabah saatleri sağlık emekçileri basın açıklamaları gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, “Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” denildi.

YAŞATMAK İSTİYORUZ

Ankara’da iş bırakma eylemi için ortak adres Hacettepe Üniversitesi Hastanesi oldu. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin eyleminde sık sık “Herkese eşit, parasız sağlık”, “Yaşamak , yaşatmak istiyoruz” sloganları atıldı. Ankara Tabip Odası (ATO) yönetimden Ayşe Uğurlu’nun okuduğu ortak açıklamada “Biz gecesi gündüzü olmayanlar, bu sağlıksız sisteme göz yummayanlar, aylardır oyalama taktikleriyle yok sayılan, ‘giderlerse gitsinler’ sözlerine boyun eğmeyen milyonlar olarak yoksulluk sınırı altındaki ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var. Yeni yasa teklifiyle Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin, hem toplumun gözünde artık hükümsüzdür” ifadelerine yer verildi.