Bu düzeni biz değiştireceğiz!

Genç BirGün

SOL Genç tarafından geçen hafta online olarak gerçekleştirilen ‘Genç işsizler ve geleceksizler forumu’ndan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Genç İşsizler Platformu ile KYK Borçluları Hareketi üyelerinin de konuşmacı olduğu forumda gençler, istihdam olanaklarının genişletilmesini ve eğitimdeki eşitsizliklerin giderilmesini talep etti, laik ve bilimsel eğitim istedi. Ülkede yaşayan her 2 gençten birinin mutsuz olduğuna dikkat çekilen forumda, “Bu mutsuzluğun arkasında gelecek kaygısı, genç işsizlik ve umutsuzluk yatıyor” denildi. Gelecek kaygısı yaşayan gençlerin oranının yüzde 30 olduğu vurgulanan forumda, istihdam edilememe kaygısı yaşayanların oranının ise yüzde 39 olduğu belirtildi.

SOL Genç tarafından yayımlanan sonuç metninde, şu ifadelere yer verildi: “Güncel verilere göre pandemi sürecinde 1 milyon 168 bin genç ise işgücü dışında olarak hesaplandı. İşgücünün dışında kalma oranı 15 - 34 yaş aralığında 11 milyon civarında seyrediyor. Üniversiteden mezun olan gençlerin yüzde 84’ü ise diplomasını aldıktan sonra ödenmesi güç bir borç yüküyle baş başa kalıyor.

Bütün bu kaygı sarmalının içerisinde gerekli çözümler üretilemiyor, üretilmiyor. Gençliğin kaygıları ve çağrıları, siyasi partiler tarafından sadece seçim dönemlerinde hatırlanıyor. Gençliğin dertleri siyasilerin iktidar hırsının gölgesinde kalıyor ve gençlik, basit oy matematiklerinin içine hapsedilmek isteniyor. Bizler, türlü hırslarla üstümüze kapatmaya çalıştığınız bu karanlık sayfayı reddediyoruz. Ne bizi mahkûm etmeye çalıştıkları kaygılı geleceği “kaderimiz” kabul ediyor ne de haklarımız için mücadele etmekten geri duruyoruz. Tek çözümün, bütün bir gençliğin ortak mücadelesinden geçtiğini biliyoruz. 1 Mayıs’a giderken acil taleplerimizi, üstümüze yıkmaya çalıştıkları karanlığa karşı öfkemizi ve gençlik olarak topyekûn mücadele inancımızı yanımıza alıp ilerliyoruz. Taleplerimizin karşılanması için her sokakta, her okulda ve bir arada mücadele edecek ve bizi içine hapsetmek istedikleri bu düzeni biz değiştireceğiz!”

***

ACİL TALEPLER

Sonuç metnindeki acil talepler ise şu şekilde:
Mezun olan üniversite öğrencilerine istihdam olanakları sağlanmalı, var olan istihdam olanakları genişletilmelidir.
KYK borçları silinmeli, her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği oranda hakkı olan karşılıksız burs sağlanmalıdır.
Öğrenciler, üniversitenin en temel öznesi olarak karar mekanizmalarına dahil edilmelidir. Üniversitelerin yapısı özerk ve demokratik olmak zorundadır.
Tüm kademelerde laik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitim sağlanmalıdır.
Uzaktan eğitim sürecinde yaşanılan imkân eşitsizliğine karşı gerekli altyapı kurulmalı, derslere erişim sorunu yaşayan öğrencilere teknik destek sunulmalı ve eğitime erişimde eşitlik sağlanmalıdır.

***

Geleceğimizi istiyoruz

Lisede, üniversitede, mezun olunca, yaşamın neredeyse her alanında gençlik, geleceksizlik kıskacı altında. Kendi normallerine uymayan herkesin ötekileştirildiği, ‘torpili’ olmayanların işsizliğe mahkûm bırakıldığı bir düzen kurdular.

Buna karşı, “Değiştireceğiz” diyen gençler, taleplerini sıraladı.

GELECEKSİZLİK VAADİ!

Ozan Aydoğan: Ben 17 yaşında bir lise öğrencisiyim. Her lise öğrencisi gibi gelecekte işsiz kalmak, geçim sıkıntısı yaşamak benim de kaygılarım arasında. Bu kaygıları yaratan da liyakate değil torpile, öğrencilere değil özel okul sahiplerine öncelik veren mevcut iktidarın politikaları. Ancak bu sistemi de bu sistemi yaratanları da değiştirecek gücün bizler olduğunu ve bir araya gelerek bunu başarabileceğimizi biliyoruz.

KENDİMİ SUÇLUYORUM

Seyithan Erkil: 20 yaşında bir genç olarak hayatımın en verimli zamanlarını işsizlik, gelecek kaygısı, karamsarlık üçgeninde geçiriyorum. Saydığım bu başlıklar, aile sorunlarını da beraberinde getirerek kendimi suçlamaya ve özgüvensizliğe itiyor. İstediğim mesleği icra edebilmem için üniversite diploması büyük bir ön koşul. Bu sebeple sürekli olarak ‘Biz sizi arayacağız’ deniyor ya da başvuru bile yapamıyoruz. Artık bir şeylerin farkında olarak ülkedeki geleceksizliğin ve işsizliğin önüne geçmek zorundayız çünkü bu can yakıcı sorunları ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.

ALIŞIN, BURADAYIZ

Ece Zorlu: Ben trans bir genç kadın olarak bu ülkede iş bulmayı bırakın staj bile yapamıyorum. Staj hakkım elimden alınıyor ve staj yapmak için ‘Erkek ol, normal ol ancak öyle işe alınırsın’ gibi cümlelere maruz kalıyorum. Normal olanın sadece cis cinsiyet olduğu, trans bireylerin toplum dışına itildiği toplum anlayışına karşı yine hep beraber “Alışın, buradayız” demeye devam ediyoruz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olanlar biziz.